ن ازار سکه، لا و آرزو

[ad_1]

رارو- ازار سکه، لا و آرزو روز نجشنبه را از م ا اهش اسپری رد. بر این اساس، قیمت سکه امامی نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه 70 هزار تومان کاهش یافت و در نیمه اول روز پنچشنبه 11 میلیون و 580 هزار تومان معامله شد.. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم با کاهش پنج هزار تومانی به یک میلیون تومان و ار ومان رسید. مت سکه رمی نیز ا ار ومان اهش، دو میلیون و ار ومان پول د.

به گزارش فرارو، قیمت هر سکه تمام روز پنجشنبه 14 بهمن 1400، 12 میلیون و 20 هزار تومان بود که با توجه به روز نرخ پنجشنبه تمام، در هفته گذشته تمام 440 هزار تومان کاهش قیمت داشت. اسویی سکه مام ماه ل ارزش میلیون و ارومان روش رسید نرخ روز نجشنبه نشان دهنده مان دهنده این در الیست متدلار نیز این روزا نسبت به ماه اهش ابل وجهی را ربه رده است.

ن ازار سکه، لا و آرزو؛  ریداران در انتظار اهش ر متا!سمت و سوی ازار سکه، لا و آرزو
ابراهیم محمدولی رئیس شورای لا و واهر ران در و ا رارو با اشاره به اینکه قیمت ها در بازار سکه طلا و آرزو در یک هفته نوسانی و رو به کاهش بوده است، اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که بازار آرزو می کند و قیمت ها تحت تاثیر اخبار سیاسی، ناشی از بحران وین با کاهش روبرو بوده است. طبیعتا به پشتوانه همین موضوع قیمت ها در بازار سکه و طلا نیز با کاهش روبرو بوده است، از سویی علیرغم این بازار با نوسان جزیی روبرو بوده است، اما این بالا و پایین رو به کاهش بوده و به طور کلی آرامش بر بازار داخلی حکم شده است.

وی افزود: این نوسانات در سکه، طلا و آرزوی دیگر از رنگ و لعاب بازار ندارد و بازار به نوعی آرام گرفته است، از سوی دیگر در چنین وضعیتی که ما به عنوان صنعت و جواهر و هم مردم به عنوان مشتری تکلیف خود را دارند. ر میدانند و اگر نیاز به انجام و داد و ستد دا

محمدولی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه هماکنون در بازار است، می توانم پیش بینی کند بازار تا شب عید از ثبات نسبی وضعیت باشد، گفت: اگر اتفاقی در بازار ارز نیفتد به طوری که قیمت ها با نوسان بسیار زیاد باشد، قیمت ها. در ازار لا و سکه نیز در مین متای لی ا درصد اقی و ماند ماند و ما ا لاطم متی در رایط لی از سویی با توجه به اخبار سیاسی که از وین مخابره می شود، به نظر می رسد که از ثبات بازار نیز می خواهد باشد و این احتمال وجود دارد که قیمت ها در هفته آتی در سکه، طلا و کاهش قیمت باشد.

اتحادیه طلا و جواهر تهران رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه به طور سنتی به ماه پایانی سال نزدیک میشویم، بازار برای خرید طلا و جواهر افزایش پیدا می کند و اگر این فضای آرامشی که در ادامه یافتن چندین مرتبه وجود داشته باشد، حداقل سطح دارد. با افزایش بیشتر روبرو خواهد شد، از سوی دیگر قیمت جهانی طلا که نشان دهنده قیمت تاثیر مستقیم بر روی قیمت ها در بازارهای داخلی است، همچنین بسیار متلاطم نیست و به این دلیل که تعطیلات آغاز سال نوی میلادی اروپا و آمریکا به پایان رسیده است، درخواست می کند. برای طلا در سطح جهانی کاهش پیدا کرده است، در چنین شرایطی قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز در یک ماه آینده از تلاطم بسیار کمتری خواهد داشت و می تواند در همین محدوده های فعلی ظاهر شود.

وی همچنین در مورد اثر حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا، تصریح کرد: این موضوع را مردم برای خرید طلا و جواهر را کاهش می دهند، به همان میزان که اگر قیمت هر گرم طلا را یک میلیون تومان فرض کرده و نه درصد. از آن کم، طبیعتا مبلغی در حدود 100 هزار تومان روی هر گرم طلای مردم کم می شود، بنابراین این موضوع باعث می شود برای خرید طلا و جواهر افزایش پیدا کند و از آن طرف جذابیت خرید طلای آب شود و دست دوم به دلیل همین باشد. مالیات از ن رود.

محمدولی بیان کرد: به نوعی به دلیل این که در خرید طلای آب شده فاکتور خریدی ارائه نمی کند، خرید این از طلا برای مردم عادی دارای ریسک است و اگر کسی در این زمنیه از تبحر و تخصص لازم نباشد، اگر در عیار و یا وزن باشد. طلا مشکلی به وجود بیاید، به دلیل نداشتن فاکتور خرید با ضرر و زیان هنگفتی روبرو می شود، اما حال که مالیات اصلی حذف شده است، مردم می توانند طلاها را دریافت کنند، مصنوعات طلا را خریداری کنند که هیچ گونه خطری برای آنها وجود ندارد.

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما