مرموز در اعماق ا!

[ad_1]

رارو- ارشناسان میویند رادیویی اطلاعات میویند این دریافت ده از نقاط دوردست آن ار دیگر درک ما از این دیدهای مر مو

ارش رارو، اخترشناسان سالهاست که گوش خود را تیز کرده تا شاید پیامی از سوی موجودات هوشمند دیگر در اعماق کیهان دریافت کنند، کما اینکه خود ما پیامهای رادیویی بسیاری را به امید دریافت از سوی بیگانگان به اعماق فضا ارسال می کند. در طی این سال‌ها، سیگنال‌های رادیویی بسیاری را دریافت می‌کنند که به زبان ساده از حالت طبیعی خارجی بوده و شبیه به پیام‌های کدگذاری شده بودند، اما در نهایت هیچ‌کدام از آن‌ها با موجودات هوشمند بیگانه مرتبط نشدند. با این همه، هنوز امیدهای ما برای دریافت پیام‌هایی از جهان‌های بیگانه به پایان نرسیده و حتی جستجو برای ساخت دستگاه‌هایی است که چنین پیام‌هایی را دقیق‌تر ردیابی و رمزگشایی کند، افزایش یافته است.

تحقیقات این رادیویی دید را از انفجار سریع میداند FRB A نام دارد. نا میویند مدت مان لاشای رادیویی دریافت د در ای ن آنی در واقع، انفجارهای ات ا دت الاتر ر .

مرموز در اعماق ا!

نا وسط ارسا CHIME در دسامبر انجام د و لافاصله متوجه می شوند MIT Kavli : «ان سیگنال سیار رعادی ود. نه تنها بسیار طولانی بود، حدود سه سوم طول کشید، بلکه پیک‌های دوره‌های نیز وجود داشت که بسیار دقیق بودند و هر کسری از سات منتشر می‌شد – بوم، بوم، بوم – مانند ضربان قلب. این اولین اری است که نین دورهای را ردیابی میردیم.»

انفجارهای رادیویی سریع از ابترین اسرار آنی نونی است. نا ابشا سیار درتمندی در ول موجای رادیویی ستند در این لک دن وتاه مدت، این انفجار اندازه میلیون ورشید انرژی ساطع میند. اکثر انفجارهای رادیویی سریع ار له ور میوند و نی اینا رامکن است. رای مین ناسایی و ردیابی نها در اصل انس مربوط به لسکوپ رادیویی در درست رار رفته است.

انفجار رادیویی سریع میواند سرنخای ابل وجهی در وص معماهای رگ آن ما را ار ساخت. در سال رای اولین ار، انفجار رادیویی سریع از داخل آن راه ر ناسایی د. ردیابی آن در نوعی ستاره نوترونی به نام مگنتار انجام شد که نشان می‌دهد این اجرام بسیار مغناطیسی و فوق متراکم ممکن است برخی از انفجارهای رادیویی سریع باشند. در وص این نظر، دیدگاهی را در نظر دارند

البته هنوز مشخص نیست که‌های FRB ۲۰۱۹۱۲۲۱ چقدر مسافت را طی کرده است، اما احتمالاً از کسانی که دیگر آمده‌اند و به نظر می‌رسد آن را بیش از یک میلیون بار درخشان‌تر از ستاره‌های نوترونی و تپ اخترها در کهکشان‌های خودمان نشان می‌دهند. ر النوز این معما اقی مانده است وانسته نایج این در نشریه معتبر طبیعت منتشر شده است.

منبع: sciencealert

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما