مت وشیای سامسونگ، آیومی و ون امروز ارشنبه ر

[ad_1]

رارو- مت وشی ون رو مکس ا رفیت ابایت امروز ارشنبه ر میلیون و ار ومان رسید. ون SE 2022

ارش رارو، مت وشی آیومی 11T Pro 5G مت وشی سامسونگ M32

مت وشیای سامسونگ

لکسی A13 رفروشرین وشی سامسونگ در ازار موبایل ایران است. نسخه اباتی این وشی افظهموقت ار ابایت کامپیوتر ده، دود ار میلیون ومان مت دارد. رتبه دوم لکسی A32 لق دارد. این وشی را افظه داکثر ابیتی و افظه موقت ابیتی در ازار ر میسنند.

لکسی A53 نسخه سازگارا نسل نجم موبایل م انشین A52s ده، اما ریبا دو رابر وشیای لی مت دارد. لکسی A23، لکسی M32 و لکسی M12 را دیگر وشیشیای رند سامسونگ میناسیم. لکسی A73 نسخه سازگار ا 5G وجود چند میلیون ومانی انسی در ازار دارد. نسخه سازگار ا 5G لکسی M33 و A33 م و وشیهای فروش سامسونگ ستند.

لکسی S21 FE 5G این وشی آتا اتل رچمدار است. این معنی امکانات وشیا رچمدار مثل دوربین اکیفیت را ا متی متر در اختیار مخاطبان رار می دهد. S22 رای رید نسخه ارزانتر از ن میوانید لکسی S22 5G را ررسی نید.

مت وشی ای فروش سامسونگ

مدل مت
Galaxy A13 64+4 ار میلیون و 500 ار ومان
Galaxy A32 128+6 میلیون 500 ارومان
Galaxy A53 5G 256+6 11 میلیون و 320 ارومان
Galaxy A23 128+4 نج میلیون و 299 ار ومان
Galaxy M32 128+6 نج میلیون و 15 ار ومان
Galaxy M12 64+6 ار میلیون و 168 ار ومان
Galaxy A73 5G 128+8 12 میلیون و 120 ارومان
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 38 میلیون و 499 ار ومان
Galaxy S21 FE 5G 256+8 18 میلیون و 745 ار ومان
Galaxy S22 5G 256+8 27 میلیون و 199 ار ومان

مت روز وشیای رفروش عیومی

ردرروشرن وشی عیومی در ازار ایرانی است. این موبایل ا اموقت ایت و ای رهسازی ابایت رفداران ادی دارد. در رتبه نام Poco X4 Pro نسخه دوم سازگار ا 5G را حداقل. راداران این وشی رجیح می‌آیند مدلی روند افظهموقت ابایت و ای رهسازی ابایت اینترنتی است. Note 11s سومین وشی رفروش آیومی در ازار ایران حساب مید.

ارش رارو، ن وشیای رفروش آیومی اید از Xiaomi 11 Lite 5G NE اسم ریم. می دیمی ده، اما ا وجه سختافزار درتمند اهر ا و مت ادلانه نوز محبوبیت ود را در راهار اک. ا وجه امت م، این وشی را ر رای انمها وصیه میند. رانترین وشی ال ار ائومی در ازار ایران Mi 11 Ultra است.

ائومی رو و ائومی م از میلیون مت دارند. ائومی 12x رقیب لکسی S21 FE است و مان دود متهخته میود. ن وشیای ارزانقیمت ائومی اید ردمی 9A، وکو C31، ردمی 9C و Poco 31 اشاره نیم مت نها بین ن ای ا ا .

مت وشی ای رفروش عیومی

مدل مت
Redmi Note 11 128+6 نج میلیون و 765 ار ومان
Poco X4 Pro 5G 256+8 میلیون و 820 ارومان
Redmi Note 11S 128+8 میلیون و 329 ارومان
Poco X4 Pro 5G 128+6 میلیون و 399 ارومان
Xiaomi 11 Lite 5G NE 128+8 میلیون و 699 ارومان
Redmi 9A 32+2 دو میلیون و 699 ار ومان
Xiaomi 11T Pro 256+8 12 میلیون و 399 ار ومان
Mi 11 Ultra 512+12 35 میلیون و 650 ار ومان
شیائومی 12 پرو 256+12 26 میلیون و 550 ارومان
شیائومی 12×256+8 16 میلیون و 500 ارومان

مت وشیای ون

ون وشی اشرافی رانقیمت دردنخور است مه محض اینکه ول وی دستوبالشان اشد، این می واند اعث ود ون رومکس ا مت میلیون آیفون ۱۳ پرو و ​​آیفون ۱۳ هم، چون خوش‌قیمت در این فهرست جا می‌گیرند، اما به‌هرحال در حال حاضر ناچار برای ساده‌ترین آیفون ۱۳ حداقل ۳۵ تا ۳۷ میلیون تومان پول خرج کنید.

ون SE مدل 2022 نمونه های ند ون SE مدل 2020 را م میوان دا رد رچند ریدن نا رسما دل ر میواهد. ون ادی دیمی و دمدمه دهاند.

متوشی ای رفروش ون

مدل مت
iPhone SE 2022 128+4 16 میلیون و 497 ار ومان
iPhone 13 ProMax 256+6 56 میلیون و 500 ار ومان
آیفون 13 128+6 42 میلیون و 950 ار ومان
آیفون 13 پرو 256+6 53 میلیون و 900 ارومان
iPhone 13 ProMax 128+6 51 میلیون و 999 آرتومان
آیفون 13 256+4 44 میلیون و 175 ار ومان

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما