دمکشی ا وعده میلیون دستمزد در مشهد

[ad_1]

جوانی که با همدستی یک شخص اجاره ای، جنایتی را در مشهد رقم زده بود، نقش خود را هنگام ارتکاب قتل انکار کرد که همدست وی نیز مدعی شد از این آدمکشی که قرار بود به خاطر آن ۳۰ میلیون تومان دریافت کنم، چیزی نصیبم نشد!

به گزارش خراسان، صبح سوم مهر گذشته، جوان تبعه خارجی به نام «کیاوش» به همراه دایی خودش وارد پلیس شد و در حالی که به شدت خود را مضطرب نشان می‌داد، از پلیس برای یافتن پسرخاله گمشده اش کمک خواست.

این جوان ۲۱ ساله که مدعی بود بعد از چند روز برای ترس از خود غلبه کرده و قصد دارد رازی را به کارآگاهان اداره جنایی پلیس افشا کند گفت: روز چهارشنبه گذشته (۱۴۰۰.۶.۳۱) من در منزل پسرخاله ام (بهمن عزیزی) ودم مرد لباس وارد آن دند و ادعای ردند ما رایم سیاسی دارید!

وی ادامه داد: ن مردان ناشناس سپس اقویی را ر لوی من اشتند و او را الای ارتمان ردند! در مین ال مه م دست من دادند ا اثر انگشتم روی ن ماند! ولی د از ند د متوجه دم مردان لباس سرخاله ام را ا ور و دید ا ود رند و مرا در آنه مین اطر ند روز ود رئت نداشتم این ماجرا را رای سی ازگو نم، اما وقتی دیدم از م ر ا م م م. و…

داستان ساختگی جوان تبعه خارجی آن قدر نخ نما بود که هیچ کدام از کارآگاهان نمی توانستند این ماجرا را باور کنند به همین خاطر از همان دقایق اولیه واکاوی این پرونده، مشخص می شود که رازی وحشتناک در پس اظهار این جوان وجود دارد که افشای آن را در آن می بیند. مخمصه اولناکی میاندازد.

این گونه بود که کارآگاهان ماجرای این قصه باورناپذیر را برای قاضی ویژه قتل عمد بازگو کردند و بدین ترتیب دقایقی بعد از دستورات محرمانه قاضی دکتر حسن زرقانی، بررسی غیرمحسوس با کنترل رفتاری «کیاوش» آغاز شد و کارآگاهان به عنوان نامحسوس گوشی کیاوش و دایی‌اش آغاز شد. را ررسیای لیسی رار داد. در این میان امکی وجه ارآگاهان را ود لبرد «کیاوش مید، دلارها را می دهید!»

دایی اوش درباره این ام از وشی او استخراج ده ود ارآگاهان : با پیدا شدن این سرنخ، ظن کارآگاهان درباره جوان ۲۱ ساله تبعه خارجی بیشتر شد و او را با دستور مقام قضایی تحت بازگشایی‌های تخصصی قرار داد که همچنان مردان لباس شخصی را عامل حادثه تلخی معرفی کند.

این بازجویی‌ها با نظارت بر سرنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره جنایی آگاهی) تا ساعت‌ها بعد از ادامه یافتن این موضوع که عصر سوم مهر گروه ویژه کارآگاهان با بازبینی دوربین‌های مداربسته و بررسی ماجرای خودرو ۲۰۶ بهمن (فرد گمشده) به اسناد دست یافتنی که نقش کیاوش را داشته است. در ماجرای م دن سرخاله اش ررنگتر میکرد.

به همین خاطر عصر سوم مهر، قاضی زرقانی دستور بازداشت کیاوش را صادر کرد تا این که وی در حضور مقام قضایی وقتی در تنگنای سوالات فنی قرار گرفت به ناآتراف گشود و راز قتل پسرخاله اش را فاش کرد.

او : من و من ای دیگر مبادله دلار داشتیم. به همین دلیل من ۷ هزار و ۳۰۰ دلار به او داده بودم، ولی بهمن می‌خواهد دلارهای مرا بالا بکشد و آن‌ها را به بازنمی‌گرداند به این خاطر، تصمیم گرفتم با توسل به زور دلارهایم را بگیرم. این ونه ماجرا رای «فرهاد» ازگوردم.

او از ارگران م وطنم ود رای من ار میرد. سپس برای اجرای این مقدار داروی بیهوشی به همراه دو جفت دستکش خریدم و حدود ساعت ۱۹ چهارشنبه (۱۴۰۰.۶.۳۱) به منزل بهمن در خیابان شهید صیاد شیرازی ۲۳ رفتیم و او را به قتل رساندیم که من روی پیکرش نشستم و دستم را به دست آورد. و ایش را رفتم ا «فرهاد» ا ناب او را ند!

وقتی متوجه دم «بهمن» دیگر نفس نمید ا وشی لفن او آمی رای دایی ام ارسال ردم «دلارها را اوش» امانت نزد دا ام آشته است!

د از ن م سد او را درون ودرو من و دربیابانهای اطراف منطقه دولت اد دفن ردیم. در اعترافا ریح اوش لافاصله ارآگاهان دستورات ویژه اضی دکتر رقانی وارد مل دند سپس ا راهنمایی دو مشتری، ارآگاهان در نار اضی ویژه ل مد ازم راه رگ سیایی مشهد

ل

بنابراین گزارش، پس از انجام تحقیقات تکمیلی، در نهایت صحنه قتل در منزل جنایت، انجام می شود تا زوایای پنهان این قتل هولناک فاش شود، اما این بار وقتی «کیاوش» مقابل دوربین قوه قضاییه قرار است نقش خود را در ارتکاب قتل را انجام دهد. لی انکار رد و مدعی د من در نه نایت ور داشتم، اما من را رهاد نهایی رد. در همین حال فرهاد نیز با اشاره به نقش «کیاوش» مدعی قرار گرفت «کیاوش» بعد از گرفتن دلارها، مبلغ ولی ۳۰ میلیون تومان به من داد، خیلی زود این قتل لو رفت و چیزی نصیبم نشد!

با وجود این وقتی کیاوش نقشه قتل را بازگو کرد من هم پذیرفتم، ولی او قبل از من به خانه پسرخاله اش رفته بود که در ساعت مقرر، در حیاط را به روی من گشود و من به داخل خانه در خیابان صیاد شیرازی رفتم و با کمک. دیگر او را رساندیم! ولی اوش ولنامه روش ودرو مقتول را نوشته ود اثر انگشت سرخالهاش را م روی ولنامه د!

در آغاز صحنه قتل، ابتدا سرهنگ کارآگاه وحید حمیدفر (افسر پرونده) به تشریح خلاصه‌ای از محتویات پرونده و اعترافات انجام شده در مراحل بازجویی پرداخت و در پایان نیز قاضی حسن زرقانی دستور انتقال زندانیان به زندان را صادر کرد تا این پرونده جنایی قانونی انجام شود. ود را ند.

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما