اهش ا درصدی مصرف لبنیات در ور

[ad_1]

عضو انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی خاطر نشان کرد: سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد از جذب شیر لبنی در غالب گروه‌های محصولات مختلف صادر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ۴۰ درصد از شیر تولید شده در سال جاری به خارج از کشور تبدیل می‌شود. استان، رجستان، ارمنستان واهان ر ام ما ستند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل خاتمی، با مصرف تائید کاهش مصرف لبنیات، گفت: قیمت لبنیات بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای افزایش صد درصدی را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه کمترین افت خرید در گروه پنیر اتفاق افتاد، مشخص کرد: در فرهنگ مصرف خوراک پنیر جای خود را پیدا کرده است و در وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار و شام جای خود را پیدا کرده است. اهش رید نیر متر از درصد وده این است که در سایر روهای لبنی اهش مصرف د.

مر ربیای لبنی مانند ره و امه، نوشیدنی لبنی مانند ر و دوغ و از نجایی مت دو از نوشابه رفته است از اینرو مردم رجیح میدهند جای دوغ نوشابه ریداری نند.

خاتمی با اشاره به تشدید و تسریع شدن مسیر خروج شیر خام از کشور، اذعان کرد: سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد از جذب شیر لبنی در غالب گروه‌های مختلف محصولات تولید می‌شود و پیش بینی می‌شود ۴۰ درصد از شیر تولید شده در سال جاری میل به خارج از کشور. دن از ور را دارد و ورهای مانند روسیه، اقستان، رجستان، ارمنستان واهان ر ام ما ستند.

وی با بیان اینکه جنگ روسیه و روسیه میل روسیه به واردات شیر ​​از ایران را تشدید کرده است، افزود: کشش مصرف و قدرت خرید در بازار داخلی کاهش پیدا کرده است، اما از سوی دیگر، توجیه اقتصادی دارد و واحدهای لبنی در آن بیشتر می شود. قهرمان‌ها و ر آدرا را از منند.

عضو انجمن صنایع فرده‌های با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک، گفت: واحدهای محلی که قدرت تولید می‌کنند و حتی نمی‌توانند لبه‌های تولید را در کشور تولید کنند با افزایش نرخ محصولات لبنی و کاهش مصرف مصرف‌کنندگان از چرخه تولید حذف خواهند شد.

این اقتصادی با بیان اینکه دولت باید طرح شیر مدرسه را باجدیت دنبال کند، افزود: در بودجه سال جاری حدود 85 میلیارد تومان برای تغذیه مدارس تخصیص داده شد با افزایش قیمت شیر ​​ارزش این بودجه نصف شد و به نظر می‌رسد اگر مطالبی باشد. از پایین رای ر مدرسه وجود ندارد این وجه رف ای دیگر واهد د.

وی با اشاره به کاهش فشار از پایین برای شیر مدارس، نشان می‌دهد: مصرف‌کنندگان هم مطالبه‌گر خود را فراموش می‌کنند و بعد از حذف شیرمدرسه کمتر والدینی اعتراض می‌کنند که چرا این حق از فرزندان آن‌ها سلب می‌شود.

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما