3 مکان برای دریافت معاملات در زمینه روان درمانی

Psychotherapyبا این حال، این ایده‌ها برای مفهوم اجرا که به طور سنتی در روان‌درمانی روان‌پویشی درک می‌شود، مرکزی نیستند. با این حال، شایان ذکر است که برخی از روان درمانگران و نظریه پردازان معاصر از ایده هایی از فیزیک کوانتومی استفاده کرده اند تا درک خود را از روند درمانی آگاه کنند. روان درمانی یک فرایند کشف است. با بررسی آنچه در سر خود دارید، آنچه که در آن ذخیره شده است، نمی تواند باعث شود که وقتی ظاهر می شود تصادف کنید.

انواع مختلفی از درمان های روان درمانی توسط متخصصان پیشنهاد شده است. به عنوان مثال، برخی پیشنهاد کرده‌اند که مفهوم درهم تنیدگی، که به پیوستگی ذرات در فیزیک کوانتومی اشاره دارد، می‌تواند در رابطه درمانی نیز به کار رود، جایی که درمانگر و بیمار به‌هم پیوسته و وابسته به هم دیده می‌شوند.

درمان وسواس فکری

امروزه مردم به گروه های حمایتی، درمانگران درجه یک و روانپزشکان دسترسی دارند. خبر خوب این است که اکنون، ما بیشترین اطلاعات و منابعی را داریم که مردم تا کنون داشته اند. همچنین مهم است که درک کنید که ممکن است با یک درمانگر خاص ارتباط نداشته باشید، اما ممکن است آن را با درمانگر دیگری که از همان رویکرد کار می کند، بیابید.

یکی از اصول کلیدی نظریه پیچیدگی این است که سیستم‌های پیچیده با ویژگی‌های نوظهور مشخص می‌شوند که از تعاملات عناصر منفرد درون سیستم ناشی می‌شوند. این اصل با اجرای متقابل در روان درمانی مرتبط است، زیرا رابطه درمانی را می توان به عنوان یک سیستم پیچیده که از تعاملات بین درمانگر و بیمار پدید می آید، مشاهده کرد. در حالی که اجرای متقابل به صراحت مبتنی بر نظریه پیچیدگی نیست، این دو تأکید مشابهی بر اهمیت تعاملات بین عناصر در یک سیستم پیچیده دارند.

خانواده درمانی

مفهوم اجرای متقابل در روان درمانی به طور مستقیم با فیزیک کوانتومی مرتبط نیست، اما شباهت هایی با نظریه پیچیدگی دارد. در حالی که اجرا شباهت هایی با اصول خاصی از فیزیک کوانتومی دارد، مانند این ایده که ناظر می تواند بر رفتار ذرات تأثیر بگذارد، خود این مفهوم مستقیماً از فیزیک کوانتوم الهام گرفته نشده است. اجرای یک مفهوم کلیدی در روان درمانی روان پویشی است و بر این ایده مبتنی است که رابطه درمانگر و بیمار فرصتی منحصر به فرد برای کشف و درک الگوهای ناخودآگاه رفتار و روابط بیمار فراهم می کند.

درمان افسردگی بدون دارو

اجرای متقابل یک رویکرد درمانی است که در آن درمانگر و بیمار در یک کاوش مشارکتی و تعاملی از تجربیات بیمار شرکت می کنند و هر دو طرف نقش فعالی در روند درمانی دارند. اجرای به روشی اشاره دارد که در آن الگوهای رفتاری و تعامل بین درمانگر و بیمار در جلسه درمانی بازنمایی می شود، که اغلب منعکس کننده پویایی روابط بین فردی بیمار خارج از درمان است.

درمان اختلال دو قطبی

واقعاً هیچ راهی مؤثرتر یا بدون دردسر وجود ندارد که بتوانید از طریق آن کتاب های درسی مورد نیاز خود را با قیمتی که واقعاً لبخند بر لبان شما می نشاند، تهیه کنید. بارها در زندگی فرد احساس نیاز به کمک تخصصی و حرفه ای خواهد داشت، چه در رابطه با شغل، چه در رابطه با سلامت جسمی و روحی.

مشاور خانواده

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد خانواده درمانی (صفحه وب را ببینید) لطفا به بازدید از وب سایت ما.

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما