وشش نده مراسم انتشار اولین سهای لسکوپ ایی مز وب [تمام شد] – ومیت

[ad_1]

به روز رسانی:10: ناسا در ریان رویدادی در اخ سفید، اولین ویر لسکوپایی مز وب ا نام «زمینه رف وب» را منتشر می کند. این س رفرین ویر د الان از آن میود.

ویر مینه رف وب

رای مشاهده ویر در اندازه رگ روی نک نید.

ناسا مانطور از ندی وعده داده ود، سهنبه ر وقت ایران این رونمایی، پایان‌بخش تقریباً 30 سال برنامه‌ریزی، ساخت، آزمایش و نوآوری و 6 ماه دلهره، تنش و انتظار از زمان پرتاب تلسکوپ در دی ماه سال گذشته خواهد بود و عصر تازه‌ای را در نجوم و کیهان‌شناسی آغاز خواهد کرد.

مز وب ا معآور رتوهای روسرخ رای م انسان نادیدنی ستند اتمسفر مین این رتوها را مسدود می کند و درنتیجه رفاً در یک امکان مطالعه نها وجود دارد. لاوهراین، روسرخ میواند ابرهای ردوغباری سحابیا انی،

مقام‌های ناسا امروز دوشنبه کردند که اولین عکس با نام «نخستین زمینه ژرف وب» بامداد سه‌شنبه در ساعت ۰۱:۳۰ به وقت ایران به دست جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان رویدادی در کاخ سفید منتشر خواهد شد. ناسا سپس دیگر اویر را مراه کارگران ملیاش در ساعت :00 وقت ایران درمعرض دید موم راد ما مخاطبان ومیت میوانید در من در این دو رویداد را ماشا نید. اولین اویر در این وب سایت ناسا دردسترس رار واهند رفت.

روه سیار وچکی از اخترشناسان از موفق دیدن اویر مز وب دهاند. مقام‌های ناسا که اجازه یافتند نگاهی کوتاه به تصاویر بیندازند، چندی پیش در کنفرانس خبری با فوران خیره‌کننده بودند و بودند که تصاویری از جیمز وب نزدیک آن‌ها را به گریه بیندازد. ل نلسونمدیر ناسا نیز : «ما میواهیم نمایش از آن را رایت نشان می دهد.»

مز وبرگین لسکوپ ایی می شود اکنون ا رتاب ده است. مأموریت ن، رفتن راتر از محدوده دید لسکوپ ایی ابل و اوش روزهای نخستین آن است. مانی آنها و ستارگان س از زندگی نگ ازه درحال لگیری وندند.

[ad_2]

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

پاربرگ سایت

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما