نماینده ن مجلس: رهبری سختگیریا درباره اب را ایید نخواهند رد

[ad_1]

فاطمه مقصودی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: بهتر است، ما به جای سختگیری‌هایی که ممکن است ایجاد کند و آسیب‌زا باشد، بهتر است مردم را با ارزش‌ها و معرفت‌ها آشنا کنیم، راه‌های دیگران را هم برای جامعه با حجاب و شعائر اسلامی تشکیل دهند. وجود دارد.

ارش ایلنا؛ فاطمه مقصودی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در رابطه با سختگیری‌هایی که در حوزه عفاف و حجاب مطرح می‌شود و محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود یا صحبت از آن بیان می‌شود، گفت: کریم را ببینید «لا اِکْراهَ فِی الدّین». در دین ما اجباری وجود ندارد. اصلاً وبی دین اسلام این است دین محبت است، رامین اسلامی و موازین و ائر اسلامی ر است اس اشد . ن وقتی من ا معر مام ابم را، اصول دین را و ریمها را رعایت می کنم این را نشان از مورزی، معر.

وی ادامه داد: در نتیجه بهتر است که ما به جای سختگیری‌هایی که ممکن است رمندگی ایجاد کند و آسیب‌زا باشد، بیشتر مردم را با ارزش‌ها و معرفت‌های آشنا می‌کنند، راه‌های دیگران هم برای جامعه به رعایت حجاب و شعائر اسلامی وجود دارد.

نماینده مردم بروجرد گفت: نگاه همه ما باید به مقام معظم رهبری باشد و از ایشان الگو بگیریم، می‌بینیم که ایشان فوق‌العاده با رأفت اسلامی با موضوعات برخورد می‌کنند و این گونه سختگیری‌ها را تأیید نخواهند کرد. ماهم رو ایشان ستیم، داشتم اشیم.

وی ادامه داد: شخص آقای رئیس قوه قضائیه هم چنین برخوردهایی نباید داشته باشد و ملاک باید قانون باشد، بنابراین یک حد توان باید باشد که زنان و دختران عزیز و ارزش جامعه به قوانین احترام بگذارند و توجه داشته باشند که به هر حال در هر حال باید باشند. امعهای مسلمان و است، دیدن رخی از نهها ارده است، ر است و وق دیگران را مرا رعایت کنند

مقصودی افزود: اگر یک زنی احساس کند که می‌تواند بی‌حجاب باشد و برای خودش آزاد است اشتباه می‌کند، شما در جامعه از کنار افرادی رد می‌شوید که شاید حق‌شان نیست صحنه‌های بی‌حجابی را ببینند، به نظر من بهتر است که این آزادی را در موضوعات دیگری بیاوریم و مفهوم.

وی با اشاره به جایگاه زن در جامعه اسلامی، گفت: زن در جامعه اسلامی جایگاه بسیار رفیعی دارد، از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) و امیرالمونین (ع) و سایر معصومین، حتی نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و شهدا. ن مگی سیار میخته ا ارزش و احترام است و دیدگاه این است که مراقب باشید. اما من نوان ن دختران امعه میویم رچقدر ما وانین الهی نزدیکتر اشیم، موفقتر ستیم. من نهاد منم روند و مطالعه نند ما رجایی دایی از موازین اسلامی اصله گرفتیم، سیب دیدیم. حالا در این حجاب، چرا یک روسری یا یک شال را انقدر برای خود سنگین می‌دانند در حالی که ما می‌دانیم که از قلب اروپاییان مسلمان می‌شوند و حجاب را به ایران می‌آیند و با عشق انتخاب می‌کنند.

نماینده مردم بروجرد در ادامه عنوان کرد:، اگر نخواهند انتخاب کنند در یک حدی باشد که عرف و موازین شرعی رعایت شود یعنی یک پوشش معمول و حقوق عرف را انتخاب کنند تا دیگران هم رعایت کنند. بنابراین نظر من بر این است که در جامعه اسلامی که با این همه زحمت و خون عزیزان‌مان را به اینجا می‌رسانیم و عموم مردم ما را به بیماری‌های عفونی می‌رسانند و به آنها می‌گویند، حداقل شعائر رعایت شود.

وی کرد: نباید تشدید سختگیری را به روشی که مردم را ناراحت کنند، بکنند و نگاه ما را به سیره رهبری داشته باشند که رهبری نگاه‌شان اصلاً به این صورت نیست و همیشه با مسائل خاص در درون جامعه برخورد می‌کنند.

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما