نشانهای اصلی سرگیجه ناشی از رونا ست؟

[ad_1]

سرگیج های ناشی از رونا دورانی است و و الت وع و دم عدل را نیز مراه دارد.

ارش رنا؛ دکتر عبدالحمید حسینیا، متخصص گوش، حلق و بینی با بیان اینکه ویروس یک ویروس جدید است و شواهد از آن هنوز در مواردی که وارد نشده است، اظهار داشت: در جریان همه‌گیری‌ها در کتاب‌هایی که در بین بیماران بیشتر مشاهده می‌کنید، علمی علمی مشاهده کرد.

در عصب دهلیزی که عصبانیت مربوط به آن است، برخی از ویروس ها در این امر دخیل باشند، ممکن است. سرخجه، سیتومگالویروس و ویروس اپشتین ار نیز میواند رخ دهلیزی بیان وند؛ اما وید-19 دیدی است و این موضوع رضیه است و نوز صورت مطالعه در آن نیست.

وی درباره اوت سرگیجهای ناشی از شکست رونا و سایر سرگیها : سرگیجه ماریا مانند منیر و همچنین برخی از افراد دچار سرگیجه‌های وضعیتی می‌شوند که این نوع سرگیجه‌ها از قبل وجود داشته باشد، اما در مورد کسانی که سابق بر این سرگیجه نمی‌شوند، می‌توان به آن حمله کرد. سرگیجهای مربوط به ویروسها، را ستند.

اگر نفر دچار سرگیجه ود در ور که ملاات سرگیجه لاً وجود ندارد و ناشی از ماریای ده نباشد دوم نکه سرگیج ها ناشی از ویروس رونا، ا دت و دت ری روز س از مدتی این لایم روکش میند و س از ودی نیز دیگر ود نمیند.وی

سرگیجه ناشی از ویروس رونا، ا لایم نوایی مراه نیست نی در سرگیجه ناشی از رونا وزوز وان و مرا ویروس است. این متخصص گوش و حلق و بینی با بیان اینکه این متخصص را تشخیص می دهد برای این که راه حلی برای گرانبها باشد، می تواند بررسی شود: این یک فرضیه است و در پژوهش های آینده آمار و ارقام مربوط به سرگیجه در بین برخی از مواردی است که می بینید.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما