نجال سرعت اینترنت مشکل ونه ل میود؟

[ad_1]

رارو- سایت اسپیدتست که مرجع سنجش سرعت اینترنت در جهان است، در آخرین رتبه بندی رسمی، کیفیت سرعت اینترنت ثابت در ایران را در سال 2021، کیفیت سرعت اینترنت تلفن همراه را قابل قبولتر نامگذاری کرده است. این موضوع الا محل دالی میان رخی از رسانه ها و وزارت ارتباطات دل ده است.

ارش رارو، جدال از آنجا آغاز شد که بخش فارسی زبان یورو نیوز به کاهش 7 رتبه سرعت اینترنت ایران پرداخت و پس از سایت های آن برخی خبری به مقایسه سرعت اینترنت داخلی با افغانستان پرداختند. در این رابطه روزنامه ماهوری اسلامی ا ر

اما س از ن، وزیر ارتباطات سرعت در رابر این انتقاد موضع رفت و م رده و سرعت اینترنت ایران ا ا ا ا ا. ارع ور ما له از افغانستان الاتر رار داریم، در واقع رتبه افغانستان است و ما .

او در نهایت رسانه های مهم را دروغگویی و رچسب نی مصرف شده است.

هر چند در نهایت صادق عباسی شاهکوه، وزیر ارتباطات عقب ماندگی اینترنت ایران را ثابت کرد و گفت که سرعت دانلود و آپلود حوزه موبایل، به نزدیک جهانی است، اما سرعت اینترنت ثابت در ایران واقعا نامناسب است.

اینترنت ایران در وضعیتی رار دارد؟

بررسی آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت اسپیدتست در ژانویه 2022، نشان می دهد که متوسط ​​​​جهانی سرعت دانلود تلفن اینترنتی همراه 29.62 مگابایت است، که ایران در این بخش با سرعت 23.10 مگابیتی است، در رده 77 جهان قرار دارد که قدری از متوسط ​​​​آنی انینر است. است.

نجال سرعت اینترنت  مشکل ونه ل میود؟

در این سمت، امارا نورژ و ر رتیب سرعت دانلود و و

مگابا است ایران در سمت م ا . این دد نشان می دهد ایران ا ایده ل آنی اصله مگیری دارد.

موناکو، و لی در این رتیب .68 و .01 و مبابیت در اول سوم رینهای آن در ار اینت.

اینترنت در التی رایط میرسد؟

اعتقاد لفظ و زار ارتباطات سرعت اینترنت در الاضر وضعیت مطلوب ری نسبت اینترنت ابت اما مچنان اَلش ندی سرعت و ای مکر روبروست. نا لت این موضوع را افتادن ار ندی سرعت اینترنت ابت روی دوش اینترنت موبایل میداند.

ان ساده ر، اعظم مردم وقتی اَندی سرعت اینترنت انگی میوند، ناچار از اینترنت موباکل ای. اما رفیت اند ركانسی این محدود است و اید لایهای دیدی اند ركانسی افزوده ود. ال ل، وزیر ارتباطات از رهرداری اند رکانسی رای ارتباطات سیار ر داد ا الش

هر چند این یک راه حل موقت است و برای حل چالش باید با توسعه باندهای فرکانسی در بخش اینترنت موبایل، توسعه پهنای باند اینترنت ثابت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اما در اینترنت ابتدا مشکل سیار رگتر است. مسئول وزارت ارتباطات الش این را مشکل رساختی در و دم وسعه رساختای ناند در دان می. آن‌ها می‌گویند که شبکه‌های ثابت خانگی قادر به ارائه خدمات پرسرعت و با کیفیت هستند، به این دلیل است که شبکه ارتباط اینترنتی ثابت خانگی را بزرگ می‌کند در حال حاضر از طریق کابل‌های مسی انجام می‌شود و باید با کابل‌های فیبر نوری جایگزین شود.

رای ل الش این نیز، ارع ور اگر مردم ور اشند ا ایان دولت سیزدهم روژهای ارثی اعتبار نیاز دارد.

با این حال گرچه این پروژه می تواند به بهبود وضعیت اینترنت ثابت ایران کمک کند، اما طرحی بلند مدت است و حتی در صورت دولت سیزدهم، اجرای آن تا سال 1404 طول خواهد کشید. ا این وجود نظر میرسد مچنان ار استفاده از اینترنت مچنان ر دوش لفن مراه و اندهای رکاد در نین رایطی اگر وسعه نای اند و ورتای ر نوری سریع ری انجام شود، در سال نده اوضا

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما