متا در ازار ارز دیجیتال دوشنبه ر داوم نوسان محدود وین در انال ار دلار

[ad_1]

رارو– مت وین در ادام نوسان رام ود امروز دوشنبه ر ا افت درصدی ر دو اد رفتوبرگشتای محدود والی مرز مزمان اافت درصدی مت وین، مت اتریوم نوان دومین ارز دیجیتال مهم دنیا و اردانو ازدهی ا و دوجوین ر درصد ود و ارزش رون سهدرصد رشد داشت.

مت وین؛ ار و دلار

ارش رارو، مت وین امروز دوشنبه ر ا افت درصدی ار و دلار رسید. این رقم درقیاس دیروز اهش دلاری مت وین را نشان می دهد. در این مدت رین مت وین ار و دلار وده و مترین ارزش این ارز دیجیتال ار و دلار دثبت رت. در ازه ر مت وین معادل نسبت محاسبه میود، ون ل مهم ارز دیجیتال دنیا الا مت کوین نسبت اوج اریخی ود نی سطح ار دلار در ارسال درصد ایینر رار رفته است. منین م ل ازار وین امروز میلیارد دلار ود و این رقم سهم درصدی

متاتریوم؛ ار و دلار

مت اتریوم امروز دوشنبه ر دلار نسبت دیروز اهش دا رد و ار و دلار رسید. افت قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته معادل یک درصد می‌شود و در این مدت شاهد نوسان محدود دومین ارز دیجیتال مهم دنیا بین دو عدد هزار و ۸۰ دلار و هزار و ۴۵ دلار بوده است. ا در نظر رفتن اهش درصدی مت اتریوم در انهروز الا مت اتریوم درقیاس ا آن ارسال اهد رکورد اریخی این ارز دیجیتال ودیم، درصد اینتر رارد. ن مان رین مت اتریوم ار ار و دلار رسید. منین م ل ازار اتریوم امروز میلیار نی درصد ازار ارز دیجیتال محاسبه د.

مت انواع ارز دیجیتال

مت رون در انهروز سهدرصد رشد داشته، ارزش اردانو قیمت ترون امروز دوشنبه ۱۳ تیر به ۰.۰۶۶ دلار رسید و نسبت به دیروز که ۰.۰۶۴ دلار ارزش داشت، شاهد افزایش سه‌درصدی قیمت سیزدهمین ارز دیجیتال مهم دنیا از نظر تسلط به بازار بود. م اردانو ا نماد اختصاری ADA مین ارز دیجیتال مهم دنیا مت دوجکوین امروز .۰۶۶ دلار ود و این رقم نسبت دیروز ری نداشت. مثل ا ارزش ن در انهروز روی رقم .00010 دلار اقی مانده است.

ر مت انواع ارز دیجیتال

انواع ارز دجیتال

ل

دیروز

امروز

وین

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

اتریوم

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

ا

دلار

دلار

دلار

اردانو

دلار

دلار

دلار

رون

دلار

دلار

دلار

دوجوین

دلار

دلار

دلار

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما