ری در مسیر رناک مرفاوی و مظلومی؟!

[ad_1]

روزنامه خراسان: در حالی که محمد نادری است و مشخص نیست به دربی یا نه انتظار میرفت فکر محمودی برای احتیاط هم شده هوروویه میلیچ، مدافع چپ کلاسیک را در ترکیبش با گلگهر تیم قرار دهد تا حداقل او را برای بازی با سرخابی آماده کند. و استقلال من نگراني از اين ناح نيست. چرا که به زعم موارد استفاده از محمد نادری و میلچ هم بسیار خوب جواب داده و میلچ در فصل گذشته هم نشان می دهد بازیکن باکیفیتی است با این حال نیمکتنشینی میلچ در حالی که نادری هم است و دربی هم نزدیک است، باعث تعجب می شود. د!

از پس بازی و برد خوب استقلال مقابل گلگهر که البته نه با تدابیر تاکتیکی محمود فکری و دستیارانش که با رشادت رشید مظاهری و چاشنی خوششانسی به دست آمد میلیچ که در این بازی نیمکتنشین بود در صفحه اینستاگرامش پست گذاشت و سوالی درباره نیمکتنشینیاش و مشکلی داشت. ندارد، رد مقابل لگهر را متیمیایش ریک : «نیمکتنشینی دون دلیل! اشکالی ندارد از م مایت نید، دیروز رد وبی دست وردیم و متیمییم وب ار ردند.» یک متن و سوال بسیار ساده و منطقی که سرمربی تیم می توانم در تمرین جوابش را بدهد و ابهامات بازیکن کرواتش را نشان دهد اما ظاهرا این پست اینستاگرامی به مذاق محمودی و مدیران استقلال خوش نیامده و مربی آبی پوشان دیروز از حضور میلیونی در تمرینات تیم مامانعت به مل ورد و او را در اختیار میته انضباطی اشگاه رار داد.

میلیچ و شیخ دیاباته که از معدود خارجی های با کیفیت و بیحاشیه استقلال در تاریخ باشگاه بوده و هستند با ورود فکری به استقلال دچار مشکلاتی می شوند و ظاهرا ریشه این موضوع را در جای دیگری قرار می دهند و نه فقط در افکار سرمربی تیم جستوجو کرد! وقتی فکر می کنم در اوایل لیگ با دیاباته که به اخلاق و ادب و متانت شهره است درگیری لفظی پیدا می کند و او را در اختیار کمیته انضباطی می گذارد یا حالا میلچ را به خاطر یک پست معمولی در اینستاگرام در اختیار باشگاه قرار می دهد در حالی که رفتار مناسبی دارد. رفتارهای ضدهواداری و مخالفت با تیمی از سوی بازیکنانی چون فرشید اسماعیلی و فرشید باقری و محمد دانشگر صورت نمی گیرد بیدرنگ علامت سوال بزرگی در اذهان ایجاد می شود.

آن رفتارها ر وتبالدوستان و واداران استقلال را اد ارهای مرفاوی و مظلومی در مان مربیگریان رفتار وب و سنهای آزیکن و مربیان ارجی. مرفاوی؛ پائولو رینالدو، بازیکن اهل پرو را که بعدها ستاره تیم ملی پرو و ​​کیهووی ایتالیا و بوکاجونیورز در لیست مازاد قرار داد و اریش روتهمولر و دییونگ، 2 دستیار خارجیاش را برکنار کرد تا استقلال در آن سال قهرمانی را آزاد و مسلم از دست داد. بدهد.

در مورد رویز مظلومی میوان اب نوشت! ایگور روپیچ ملقب مب الکان ا 53 او درنهایت از استقلال کنار گذاشته شد و بعدها با شکایت از این باشگاه 430 هزار دلاری پول بیزبان به عنوان غرامت گرفت و یک ریال هم از این بدون تسویه و غرامت را نه مدیری که او را با درخواست مظلومی جذب کرده بود و نه جناب. سرپرست ! درباره وران رکوویچ، عزیکن ربستانی استقلال م مین داستان رار د و یک ایت او استقلال 50هزار دلاش . عادل شیحی، بازیکن آلمانی-مراکشی که با اصرار مظلومی و با هشدار رسانه ها درباره استقلالی ها کهنهاش جذب شد، شاهکار سرپرست تیم فعلی بود که با چند دقیقه بازی و شکایت به فیفا حدود 90 هزار دلار به باشگاه ایرانی زد! کنار گذاشتن میشاییل هنکه، مربی آلمانی از کادر فنی پس از چند برد پیاپی در دربی سرخابی توسط مظلومی نتیجهاش باخت 4-2 که اگر درخشش رحمتی نتیجه غیرمنتظره و تاریخی رقم میخورد را نداشت!

ال واسطه ایت نکه از استقلال این اشگاه در محکومیت د و مبلغی را نوان رامت رداخت رد. حالا فکری می خواهد یا ناخواسته با تاثیر گرفتن از توصیه های مرفاوی و مظلومی یا اعتقاد خودش به خارجیستیزی در مسیر خطرناکی قدم گذاشته که اگر تغییر رویه نمی دهد مثل موارد ذکر شده در چشم استقلال و هوادارانش خواهد رفت و فکری هم از تیر و ترکش آن بینصیب نمی شود. ماند.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما