رار میلیون افغانستانی ایران

[ad_1]

رخی ارش اکی است در درت رفتن روه البان در افغانستان از میلیون نفر از روند آن

ارش نا نقل از رادیو ردی؛ بیش از یک میلیون نفر از شهروندان افغانستانی در چند ماه گذشته که طالبان بر مسند قدرت از مرزهای جنوب غربی به ایران مهاجرت کرده اند که این رقم در مقایسه با دوره های گذشته بی سابقه است.

سازمانهای امدادرسان نیز میویند:

نیویورک تایمز در مصاحبه با پناهجویان افغان نوشته است: تعداد زیادی از افراد رفتن به ایران را ساده ترین و تنهاترین گزینه برای نجات جانشان از گرسنگی و ترس میدانند.

با سرنگونی دولت اشرف غنی و تسلط گروه طالبان در افغانستان، جامعه جهانی به دلیل سیاست های سختگیرانه طالبان بویژه در خصوص حق تحصیل و کار زنان، این گروه رسمی را به نشناخته و غرب با بلوکه کردن دارایی های این کشور، شرایط سختی را برای محیط زیست. افغان وجود دارد است.

در نین را سیاری از روند افغان رای رهایی ازوضعیت نامناسب موجود،

دیوید منسفیلد پژوهشگری که موضوع مهاجرت مردم افغانستان را دنبال کرده است می گوید: میزان مهاجرت به ایران و پاکستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است.

این در الی است نتونیو وترش دبیر ل سازمان ملل اخیراً فعالیت مردم افغانستان را

مشکلات اقتصادی و بیکاری به وجود آمده است در پی تحولات اخیر در افغانستان از مهمترین مراجع شهروندی خارج از کشور است که مشکلات متعددی را برای همسایه از جمله ایران همراه داشته است.

ماه وزیر امورخار مهوری اسلامی ایران نیز

این در حالی است که می تواند در سال هایی که به ایران کمک کند، توجهی به ایران و سازمان های بین المللی برای رسیدگی به وضعیت مهاجران تازه وارد و از سه میلیون مهاجری که از بیش از ایران سر میبرند، صورت نگیرد.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما