رات ازار لا د از آنون مالیاتی دید/ رید لای ده از سکه میافتد

[ad_1]

رارو- بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر با تهران توجه به الزام قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا، فروشندگان مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین به هیچ عنوان مجاز به دریافت مالیات و ارزش افزوده از اصل طلا، جواهر و پلاتین مناطق و در صورت عدم توجه به این موضوع، نه تنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کند، مشمول جریمه های معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز می شود که غیر قابل قبول است.

به گزارش فرارو، طی سالهای گذشته حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا در مجلس بررسی قرار گرفت و تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و دوباره به مجلس ارجاع شد. اما در نهایت این آنون ر امسال اصلاح، ویب و دولت ابلاغ د. این آنون درصد مالیات راید لا
رات ازار لا د از آنون مالیاتی دید/ رید لای ده از سکه میافتدازار لا رونق می رد

ابراهیم محمدولی رئیس شورای لا و واهر ران در و ا رارو با اشاره به روز دوشنبه «سیزدهم دی ماه» مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا حذف شده است، گفت: بر اساس قانون سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا، جواهر یا همان سنگهای قیمتی و همچنین پلاتین حذف شده است. است و باید دارای درصدی را ردازند واحدهای نفی این مبالغ را از مشتریان رند لف درند لف در رد.

وی افزود: در این سود مشتری تنها مبلغ 9 درصدی ارزش افزوده می شود یا همان کارمزد و رای پرداخت خواهد کرد که این موضوع باعث کاهش هزینه خرید که خرید می شود، زیرا مالیات 9 درصدی از کل مبلغ خرید از کل طلاها خواهد بود. . به زبان ساده در حال حاضر اگر طلای گرمی یک میلیون و 300 هزار تومان باشد، تا قبل از این مبلغ 9 درصد از این مبلغ را به عنوان پول بر ارزش افزوده پرداخت کنید، اما در حال حاضر تنها به عنوان مثال از 200 هزار تومان اجرت کنید. و ارمزدی ن میود، این درصد دریافت واهد د این ود دد رگی را می‌داند و نفع ریددار است، مچنین این موضوع در نهایت میواند من و ازا اا است.

محمدولی هم اظهار داشت: با توجه به اینکه بازار طلا برای چند سال است که در رکود عمیقی پایین می‌آید، به خصوص از برجام از زمانی که خارج از کشور خارج می‌شود و وضعیت اقتصادی به ریخته می‌شود، همچنین این وضعیت را تولید می‌کند. بسیار خوابیده است و کارگاه های تولیدی راکد شده اند، اما این امیدواری وجود دارد که با این کار سازمان امور مالیاتی که تلاش های بسیار زیادی برای آن انجام می شود، تکانی به بازار و صنعت طلا و جواهر می دهد.

رئیس اتحادیه طلاب و جواهر تهران اضافه کرد: با حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا، میزان خرید و فروش طلا پیش بینی می شود که افزایش می یابد، در مقابل خرید و فروش طلای دست دوم و آب می شود که تا قبل از این به دلیل عدم وجود مالیات و مالیات است. کارمزد مورد اقبال مردم در برخی از مقاطع قرار می‌گرفت، پیش از بیش از حد مردم می‌گرفت، زیرا به دلیل به حاشیه بیشتر طلا آب می‌شود به نسبت مصنوعات طلا به سمت آن میرفت، اما الان با حذف این پول جذابیت خرید طلایی آب شده با توجه به خرید آن. از ن رفته است.

وی ادامه داد: بسیاری از مشتریان طبیعتا را می‌دهند که مصنوعات طلا را می‌خرند تا طلای آب شده و دسته دوم را بخرند، زیرا در هنگام خرید طلای آب شده به فاکتور رسمی مشتری نمی‌شود و همین موضوع را اگر در عیار و وزن طلا مشکلی وجود داشته باشد. مربی و ریدار دردسر رین واهد ود، را او نمیوانند در این مینه ایتی ند، راکه اکتور ریدارد.

محمدولی همچنین در مورد پیش بینی بازار طلا و سکه تا پایان سال نیز داشت: با توجه به این که اخبار خوشی از وین مخابره می شود و از طرفی از وجود پیشرفت در معامله دو طرف، به نظر می رسد دلار، سکه و طلا در بازار داخلی می شود. تا پایان سال در همین قیمت ها نوسان معقولی داشته باشید و ما با جهش و شوک قیمتی روبهرو نباشیم، از سوی دیگر در بازار جهانی طلا نیز به نظر نمی رسد اونس در چند ماه آینده تلاطم خاص داشته باشید، بنابراین می توانم پیشبینی کرد که اگر شرایط تغییر کند. نکند، متا ایان سال دود مین اقی ماند و ازار سکه و لا از ات نسبی رخوردار اشد.

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما