جزئیات روش جدید ارائه وسایل نقلیه در سیستم یکپارچه

معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه سامانه یکپارچه خودروها حذف نخواهد شد، گفت: نحوه عرضه خودرو در این سامانه از حالت انبوه به حالت عرضه چندگانه و متوالی تغییر می کند.

به گزارش فارس، در پی انتشار مطالبی مبنی بر حذف سامانه یکپارچه خودرو، شورای رقابت این موضوع را رد کرد.

سپهر داجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: سامانه یکپارچه خودروها از بین نرفته است و شیوه ارائه خودرو در چارچوب این سامانه ادامه خواهد داشت.

منوچهری لقی معاون حمل و نقل وزارت راه و ترابری نیز درباره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت: با توجه به افزایش تولید و واردات خودروهای جدید و قدیمی به مرحله ای رسیده ایم که بازار خودرو به تدریج به حالت اشباع نزدیک می شود. . بنابراین، در نظر گرفته شد که خودروسازان محصولات خود را به طور مستقل ارائه می کنند، اما منابع را در سیستم یکپارچه ثبت می کنند. بنابراین عرضه ترکیبی به عرضه چندگانه و متوالی تبدیل می شود.

معاون وزیر صامت افزود: به عنوان مثال در ابتدای هفته آینده 4 کارخانه خودروسازی یکی از این مواد را در اختیار خواهند داشت.

منطقی گفته شد: در سامانه یکپارچه، اداره کنترل و سازمان بازار وجود دارد، اما عرضه انبوه خودرو دیگر از طریق سامانه یکپارچه انجام نمی شود، بلکه عرضه خودرو توسط خودروسازان در این سامانه انجام می شود. به صورت متوالی

وی با بیان اینکه فروش خودرو به صورت مستقیم در سامانه یکپارچه صورت می گیرد، گفت: در سامانه تامین خودرو تاکنون تامین خودرو بر عهده سامانه بود و مابقی کار توسط خودروساز انجام می شد. اما از این پس همه این کارها در سیستم یکپارچه خودروسازان انجام می شود و سیستم یکپارچه سازی فقط برای کنترل خواهد بود.

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما