(تصاویر) سرای معروف رنده روشی در ابل

[ad_1]

«کا روشی ابل»، نامی نا در سطح ملی و ملی و مکانی اریخی است در لب ابل ارد دارد.

ارش رارو، در دوران های دیم، «کاه روشی» مکانی رای خرید و روش «کاه و لف» وده است.

گفته‌ها حکایت از آن‌هاست که در گذشته، کسانی که از استان‌های دست‌شان از حیوانات اهلی خود را برای فروش به کابل می‌آورند، در آن مکان از آن‌ها نگهداری می‌کنند، و اقدام به خرید و فروش آن‌ها می‌کنند.

مکان دیگری رای رید و روش وانات، اه و لوفه وجود نداشت. وچه آه روشی، نها ازار وچک رای رید و روش اه، لوفه، و وانات اهلی ود.

وچه آه روشی ابل، از وچهای اریخی ر ابل است از دویست سال دمت اریخی دارد.

ر اران ابل، در محدوده

اریخ نامگذاری «کوچه اه روشی» رامیردد مان مرانی مورشاه درانی. چنانکه در روایات تاریخی آمده است، پس از گذشت احمدشاه درانی، پسرش تیمورشاه درانی پایتخت افغانستان را از قندهار به کابل انتقال می‌دهد و این اقدام وی، تحولات چشمگیری را در کابل دامن می‌زند. از مله ن ولات، نامگذاری محلات و وچه ها در ن ر است، و «کوچه اه روشی ابل».

وچه آه روشی ال، اکنون دیگر محلی رای ور اه و لوفهروشان دیم نیست، لکه الا آن محله. کبوترهای زیبا و سفال‌های زینتی نیز در این کوچه به فروش می‌رسد و انواع خوراک‌های سنتی افغانی، مانند کباب، چای نکی و شوربای پاچه، در آن محل پخت و پز و ارائه می‌شود و افراد ویژه خود را می‌سازند.

از گذشته‌های دور تا کنون، بازار «کوچه کاه فروشی» به‌عنوان یکی از مکان‌های دیدنی کابل‌های بازدیدکنندگان داخلی و خارجی ویژه را داشته و دارد و خارجی نیز در آن بازار، به فروش می‌رسد.

وچه آه روشی ابل ر روز داها و آهوهای اصود را دارد، اما روزای معه لوغر از روزادهاهفته است. در این روز، مردم از دورترین نقاط ابل و استانهای دیگر افغانستان رای رید و روش وانات و رندای و رندجای دارند.

روزای معه این ازار نبوجوش ال و وای دیگری دارد، وص در ل ار و ابستان.

وچه آه روشی ابل، اید نها مکان اریخی در این ر است

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما