(تصاویر) اولین واپیمای مسافربری رگ نی

[ad_1]

رارو- رنامهریزان ن امیدوار استند اوماک سی یک سال اخیر در مان

ارش رارو نقل از لوبال ایمز، این واپیمای ا دنه اریک دلایل مشکلات نی و بعدی در مل و نقل مان و روند ولید ولانی ما داشته است. ن امیدوار است از ریق سی وابستگی ناوگان وایی ن ور

اما مساربری رگ نی نا وید/ ن ا این واپیما ا وئینگ و ایرباس رقابت واهد رد

این واپیمای مسافربری اریک وسط رکت واپیمایی اری ن (کوماک) سازنده وافضای دولتی ساخته شده است.

اما مساربری رگ نی نا وید/ ن ا این واپیما ا وئینگ و ایرباس رقابت واهد رد

پس از آغاز تولید در دسامبر 2011 میلادی، اولین نمونه اولیه سی 919 در نوامبر 2015 میلادی از خط مونتاژ خارج شد و افتتاحیه خود را بر فراز شانگهای در مه 2017 میلادی انجام داد. ولید ن مسیر سختی رای سازنده وده در ابتدا امیدوار ود این واپیما در سال میلادی وارد ازار ود. این وجود، سالا مشکلات نی و مسائل مربوط به امین، وسعه ن را اخیر انداخت. ور اص، اوماک ر محدودیت های اعمال ده وسط دولت رامپ در سال ابین لبان سی در سال میلادی نمایش آشته د.

اما مساربری رگ نی نا وید/ ن ا این واپیما ا وئینگ و ایرباس رقابت واهد رد

طبق گزارش مرکز استراتژیک و بین‌المللی، حدود 60 درصد از قطعات سی 919 توسط شرکت‌های آمریکایی تأمین‌کننده می‌شوند بنابراین کوماک باید برای دریافت قطعات مورد نیاز برای این هواپیما مجوزهای ویژه شرکت‌های مانند جنرال الکتریک تکیه کند.

اما مساربری رگ نی نا وید/ ن ا این واپیما ا وئینگ و ایرباس رقابت واهد رد

در که این شرکت با چالش های سیاسی و فنی روبرو بوده است هم چنین موفق نشد تا پایان سال 2021 گواهینامه گواهینامه محلی مورد نیاز برای سی 919 را از تنظیم کننده هوانوردی چین یعنی اداره امنیت کشور (Chhaac) آن کشور دریافت کند.

اما مساربری رگ نی نا وید/ ن ا این واپیما ا وئینگ و ایرباس رقابت واهد رد

اِ این وجود، اوماک اکنون دنبال دریافت واهی نامه است. انگ نمی » سخنوی اداره واپیمایی وری ن در دسامبر نمی، سی نها رواز از رواز لازم را انجام داده است. نمی، انس، استانداردهای لاحیت روازی سخت رانها رای این واپیما اعمرالرده است از م ا ل.

اما مساربری رگ نی نا وید/ ن ا این واپیما ا وئینگ و ایرباس رقابت واهد رد

لیرغم آخرین دلیل و ویروس رونا دید د سی امیدوار است ویل واپیما در سال اری از

سی رار در انگگای مستقر ده و در مسیرهای داخلی است

علیرغم آن که قیمت نهایی این هواپیما اعلام نشده نشان می دهد احتمالاً در حدود 50 میلیون دلار خواهد بود که 50 درصد ارزانتر از قیمت بوئینگ 737 و ایرباس 320 است که 106 و 111 میلیون دلار قیمت دارند.

ا اولین واپیمای مسافربری رگ نی نا وید/ ن این واپیما ا وئینگ و ایرباس رقابت واهد رد

این واپیمای نی ادر رواز در محدودهای

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما