«برای اولین بار در وین راهاندازی میود»

[ad_1]

استاندار وین :

به گزارش ایرنا، محمدمهدی اعلایی در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استان قزوین، افزود: در استان از یک ناخالص صد هزار میلیارد تومانی حدود 40 هزار میلیارد تومان متعلق به این صنعت است که چهار درصد آب استان را مصرف می‌کند.

وی افزود: اورزی استان دو درصد منابع

اعلایی اضافه کرد: برای اولین بار، فروش آب و بازار آب در استان رقم خواهد خورد و امکان فروش حق آبه فراهم خواهد شد که بهره برداری از صنعت و کشاورزی را توامان ارائه خواهد کرد.

اعلایی : مدیران اقتصادی استان و مسوولان سیاستگذار استان متوجه نیت استان ستند و مهم این است که

وی گفت: اگر مسئله‌ای در حمایت از این واحدها وجود دارد یا ناشی از فقدان اطلاع رسانی است یا در حوزه اختیارات ما نیست که باید با هم افزایی و همراهی، آن‌ها را دنبال کنیم.

این عوامل اضافه کرد: یکی از موارد تصمیم گیری در این زمینه شورای گفت و گو و دولت و بخش خصوصی است و موضوعات و مشکلات صنعت را در آن دنبال می کنند و فعالان بخش خصوصی با این ارتباط خود را حفظ می کنند و مسائل خود را به آن منعکس می کنند.

استان قزوین افزود: مدیران استان‌های اجرایی، شرکای اجتماعی فعالان اقتصادی هستند و از آن‌ها می‌خواهند در مسیری در کنار بنگاه‌ها قرار بگیرند و مسایل آن را پیگیری کنند.

وی : در مسیری مدیران سلامت رای مایت از نایع ندارد

اعلایی افزود: مدیران انتظار دارند دست و پای آن‌ها در حوزه حمایت از واحدهای نلرزد و دستگاه قضایی و نمایندگان قوه مقننه استان در این حوزه با ما همراه هستند.

وی : این مفاهمه ن مه دستگاا در استان وجود دارد و ما در ارتقای این نگاه در سطح استان دار

استاندارد وین یک اشاره رایط سخت اقتصادی، :

وی : در وزه انرژی نگرانی است که وب دولت را اهد ستیم باعث اهش رق واحدهای مسکونی

اعلایی: در حوزه انرژی، اولین شهرک انرژی کشور در شرق استان مستقر می‌شود و حقوق‌های اضافی و اجرایی را ایجاد می‌کند که به توسعه فضای اقتصادی بنگاه‌های ما کمک می‌کند و به شدت حمایت ما خواهد بود.

وی گفت: رشد و نیم درصدی اقتصاد استان را در ۱۴۰۱ در برنامه داریم که ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد سرمایه گذاری لازم است که در این زمینه در حوزه تولید و ساخت صورت خواهد گرفت.

ولیدین، افسران مقدم اقتصادی استند

اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان قزوین در این جلسه گفت: تولیدکنندگان، افسران خط مقدم اقتصادی هستند و انتظار داریم مسئولیتان استان را از آن‌ها داشته باشند.

مهدی نده: ساختار اقتصاد ور در این رایط ا نعت رسوده راه

این مسئولیت افزود: رکت رق استان اکنون، واحدهای نتی را

وی : وسعه در سایه ولید است، ولی ولید در ور روز روز

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

تماس با ما