امیر ابزاد در رئالمادرید

[ad_1]

امیر ابدزاده درواان ملی وتبال ایران د از ند ل ور در م ماریتیمو رتغال، می در لالیگا دو ازی میند و نوز رای ود لالیگا انس دارد.

هر چند عابدزاده تصمیم گرفت لیگ برتر پرتغال را به مقصد تیمی لیگ دو اسپانیا ترک کند، اما رویایش که همیشه در تیم رئال مادرید اسپانیا حضور داشت او را به سمت این کشور سوق داد و امکان دارد این رویا به زودی و به شکل های دیگری برایش محقق شود. ود.

ادزاده د ا م ملی ایران مقابل امارا دلیل انتخا م ونفرادینا را ور در در الی ند روز از ن از رسانه های اسپانیا اسپانیا ر از نهاد سِویا، م دومی لالیگا امیر داد.

ر اساس این ارشا م سویا رای ویت دروا ود د دا ابدزاده را در نقل و انتقالات مستانی دروا. این ر از سوی امیر م نشد. او در و رنامه «فوتبال»: مدیر رنامهام دوست دارم ل را در ونفرادینا مام نم و الان وقت نیست. اناءالله ابستان اتفاق وبی میافتد.»

عابدزاده امیدوار است با ادامه روند خوب در پونفرادینا که ظرف خود را از یک سال کمتر بر جای گذاشته است و احتمالا این تیم را تا پایان فصل به پیشنهادات بهتری هم از لالیگا دست می دهد. در این ور انتقال ابدزاده لالیگا از نظر مالی م رای او رایط ری

امیر که حالا دروازهبان شماره یک تیم ملی ایران هم می شود، حالا با احتیاط بیشتر از انتقالش به رئال صحبت می کند تا شانس حضور در تیم های بزرگ اسپانیا مثل بارسلونا و اتلتیکو را هم از دست ندهد. او در آخرین مصاحبه اش به صورت ضمنی بر این موضوع صحه گذاشت: «چهار، پنج سال پیش میگفتم -کدام تیم را دوست دارم- ولی الان به این باور رسیده ام که شاید تیم حریف هم مرا بخواهد و دوست داشته باشم -به تیم حریف- روم رچه دا واهد.»

[ad_2]

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما