ارتباط مغز ا ان؛ یک ایده مغز درون مره حقیقت میوند – ومیت

[ad_1]

مغز مواند ور مستقل و دا از دن وجود داشته است؟ برای مدت طولانی، فیلسوفان درباره چنین سناریوهای «مغز درون خمره» اندیشیده و این سؤال را مطرح کرده است که آیا مغز وقتی از بدن و حواس خود را جدا می‌کند، می‌توان ادامه داد؟

مان م دن و محیط مخصوص مود. اما پیشرفت‌های بعدی در علوم اعصاب به این معناست که این گفت‌وگو از قلمرو حدس و گمان و داستان‌های علمی‌تخیلی به نمونه‌های جداشده‌ای منتقل می‌شود که در آن اطلاعات ممکن است وجود داشته باشد.

من اینسوفی از دانشگاه مانش استرالیا، نیل ستدانشمند ناس دانشگاه ساکسس انگلستان و مارچلو ماسیمینی روندها در علوم اعصاب

در یک موقعیت ممکن، مغزی که از خود جدا شده است، می‌تواند به کمک کمک و مغناطیسی موردنیاز عمل کند که توسط نوعی دستگاه به آن می‌شود، هشیاری خود را حفظ می‌کند.

در مطالعه‌ای که شبیه فلیمی ترسناک به نظر می‌رسد، پژوهشگران موفق به جریان خون سلول‌های مغز، عملکرد سلولی نورون‌ها و فعالیت‌های سیناپسی خود به‌خودی در مغز خوک‌هایی شدند که پس از مرگ از بدن جدا شده بود و به سیستمی به نام BrainEx مرتبط بود، بازیابی می‌کرد. . این سیستم را ند روند ریب افت ا مغز س از مرگ راحی ده

مجموعه نده نما / Futurama

در داستانهای لمیتخیلی ارها از مفهوم مغز درون مره استفاده ده است. ندهنما (Futurama)

در افرادی که صرع مقاوم به درمان شدید هستند، درمانی به نام نیمکره‌برداری یا همیسفرکتومی وجود دارد که شامل ارتباط کامل نیمه آسیب‌دیده مغز با نیمه دیگر، ساقه مغز و تالاموس است. در این موارد، نیمه سیبدیده درون مجمه اقی میماند و اتصال به سیستم روقی میود. که نیمکره جدا شده باقیمانده مواد مغذی و موردنیاز برای عملکرد خود را می‌کند، برخی از کنجکاو می‌شوند که آیا نیمکره نیز از نوعی هشیاری دریافت می‌شود؟

دانش مینیمغزهایی را در مایشگاه ساخته اند. ارگانوئیدهای مغزی ساختارهای سهدی ستند رخی از این مغزها درون رف مایشگاه دارای اموا مغزی اموا مغزی نوزادان نارس ستند. اما این مغزها دارا اهی ستند؟

مقاله های مرتبط:

دانشمند در این موارد نمیوانند اهی را از روی رفتار ات نا این معما باعث می‌شود که ناس لاش نند از آهی ایجاد ند. رای مثال، خاص از خصیصه نام دگی (PCI)

علم از مغز را ورت الکتریکی ریک میند و سپس الگوها الیت را ایجاد میود، اراندازری اصل از این املات اوی اطلاعات ادی اشد، میوان ن سیستم اهتر است. این ار نوعی مانند ردن ر درون رکه و اندازه گیری موجای اصل است. اگر دیگر اشیای درون امل داشته باشد و رکه ری ایجاد کند، نگاه سیستم اهتر است.

در وضعيتى در افراد ور امل ار نبودهاند، اخص خاص ابلاعتمادى از سطح آرى وده است. رای مثال، سطح اری ا اهی ن واب ا ُما، اینتر درنظر رفته میود. باین به لایوساینس گفت: «شاخص PCI در تشخیص قطع هشیاری حین خواب و بی‌هوشی از مصرف کتامین مصرف بوده و همچنین از آن در بیمارانی که در پی آسیب مغزی شدید کنش‌پذیر می‌باشد، استفاده می‌شود».

این احتمال وجود دارد اهی ا ویایی از مغز در ارتباط اشد اندازه گیری نها نسبتاً ساده است. اما اگر آری را نتوانا سیگنالهای

این تکنیک‌ها ممکن است به این سؤال پاسخ دهند که آیا در این موارد وجود دارد یا نه. وجود دارد. آیا این مغزها وقتی ارتباطشان اِ دنیای رون میود، رامی اموش میوند.

[ad_2]

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

تماس با ما