[ad_1] رسپولیس امروز در دهمین مسابقات لیگ رتر اید مصا نساجی رود به گزارش شرق، سرخپوشان تهرانی که در پنج فصل اخیر، فرصت هنرنمایی به هیچ تیمی را نمی دهد این بار در شرایطی باید کار را از سر پذیرفتن که صدرنشین قرار می دهد و رقیب دیرینه یعنی استقلال، با اختلاف سه امتیاز آنها جولان می دهد از بالاتر. رسپولیسیا و در رأس ن، لمحمدی، سرپرست این م، امیدوار ود ازی ا نسارجی رابه ل و سیاق دار داقل

تماس با ما