دایناسور مبتلا روناویروس م د!

رارو- علم اولین واهد از ونت نفسی را در ای سیل ده این واهد مربوط به سیل دایناسور از ونه سوروپود اهخوار ردن دراز است پژوهش، سانورغ. ارش رارو، معلم بقایای یک دیپلودوسید نابالغ – یک دایناسور سوروپود گیاهخوار گردن دراز، مانند «برونتوزاروس» را بررسی کردند – که قدمت آن به دوره ژوراسیک پسین عصر مزوزوئیک باز می گردد. این دایناسور به نام مستعار «دالی» این سرپرست سرپرستی ری ودراف از موزه Great Plains Dinosaur در این ررسی این رجستگیا

ادامه مطلب

الم لب ست؟ وری ودم سازم؟

رترینها: در ل مستان دلیل سردی وا، لبا ر از رموقع رک میورند و ا وسته وسته میوند. ا رای ل این مشکل از رژلب استفاده میادر اما در اکثر مواقع، رژلب مکی در این مشکل نیست. رین راه، استفاده از الم لب است. الم لب ا رندهای متفاوتی در ازار وجود دارد، اما ر از الم لب انگی نیست. امروز در این مطلب، د داریم ما رز ند نوع الم لب انگی را موزش می کنیم. ا ما مراه

ادامه مطلب

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channel