ویژگی های دید iOS 15.4


رارو-iOS 15.4 را منتشر کرده است. این نسخه امل رات و ودهایی رای اربران ون است. مواردی مانند انی ا استفاده از Face ID در نگام وشیدن ماسک، Universal Control، ایموجی دید و … در ادامه ررسی نها میردازیم.

ره ا ماسک نگام استفاده از Face ID

از رگترین رات در iOS 15.4 انی از استفاده از Face ID در نگام استفاده از ماسک است. اپل سال آنی از ردن ل ون اپل واچ نگام استفاده از ماسک را ارائه رد. با این آپدیت، نیاز به اپل واچ برای این ویژگی به طور کامل حذف می شود.هنگامی که گوشی آیفون شما برای اولین بار با iOS 15.4 بوت، گزینه “راه اندازی با face Eid با استفاده از ماسک” به شما نشان داده می شود.

اپل میوید: «Face ID مانی دقیق است رای مامصورت نظیم ده اشد. » اگر واهید آن ویژگی را ال نید، اپل ما را در رآیند نم Face ID فیس آیدی ود را ناظیم مند. اگر از نک استفاده مینید، میوانید ورت ود را ا نک و دون نک رای دقت ر اسکن نید.

کنترل جهانی

در ال ویرایش

ویژگی Universal Control ا می اخیر، الاخره سیستم امل ios اضافه د. این ویژگی ما امکان می دهد مک و د ود را ا استفاده از لید و ماوس/ترک د سان نترل نید. Control ور فرض در رین نسخه ای iPadOS 15.4 و macOS Monterey 12.3 ال است. اکنون میوانید Universal Control را در مک و آی پد ا نسخه ای macOS 12.3 و iPadOS 15.4 امتحان نید.

رات دیگر

اپل کارت ما را نشان می دهد.

در ال ویرایش

– اگر AirPods دا اَسخ دادن ماس اهش میابد.

– iOS 15.4 و iPadOS 15.4 امل از ایموجی دید، از مله ایموجی وب دن، الت رچشمی و رول واهد ود.

در ال ویرایش

– iOS 15.4 اربران امکان می دهد رای اولین ارادداشتی را رمزا ور iCloud Keychain ود اضافه کنید. این مورد از ویژگی های محبوب مدیران رای رمزهای الث میاشد.

– اپل میوید: «ویژگی نمایش رمز ور در دیت دید اضافه واهد د. این ویژگی ورود وبسایتا و رنامهای سازگار ا رمز ور را در مک و د ا استفاده از ون ر ل

– tvOS 15.4 روش وشمندان دید رای استفاده از ون رای ورود Wi-Fi مزاحم در Apple TV ارائه می دهد. منظور از مزاحم، انواع آنهایی است که در ل، اتاقهای وابگاه و ساختمانهای اداری

– اپل اعلام رده اکنون میوان ا iPhone و iPad از ویژگی adaptive trigger نترلکندهای DualSense سونی استفاده رد.

– IOS اکنون از ویژگی افزودن سوابق واکسیناسیون در الب واهی دیجیتال COVID COVID (EU DCC) رنامهای Wallet و Health انی می .

در ال ویرایش

9- ویژگی Kshrefly اکنون به نسخه Ios جدید اضافه شده است، به گزارش فرارو، با استفاده از این ویژگی می توانید هنگام تماس تصویری با صفحه آیفون، آیپد و یا مک خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، به طور همزمان فیلم و سریال تماشا کنید. و ا موزیک وش نید. وجه داشته است این ویژگی در رنامهای ابل استفاده است از SharePlay آنی میند.

– floating card ایرپادها، اکنون ا اتصال وانها و س ارژ، روف R و L وچک و یک نماد ارژ را نشان می دهند.

– iPadOS 15.4 نه دید رای روشنایی لید ارائه می دهد میواند Control Center اضافه ود.

– الان میوانید نچه را در نمایشگر «Up Next»

در ال ویرایش

– در رنامه یادداشت ها اکنون میوانید انتخاب نید نگام نای ابل را انتخاب کنید از Quick Note، Screenshot و OFF.

منبع:9to5mac

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial