وین در مدار نزول؛ امیدی ا ادشاه وجود دارد؟


رارو- ارزش وین در ول ماه چند درصد اهش افته است و الا در انال ار دلار رار دارد. ا ارزش ادشا آرا دیجیتال در رایطی ر داد آن رمز ارز

ارش رارو، مهم رین لتی ارشناسان ازارهای مالی در مورد سقوط وین نوان می نند، احساس منفی سالب دگذ ار می. در این رابطه جیسون دین، تحلیلگر کوانتوم اکونومیکس، به کوین دسک گفته است: «این احساس توسط انبوهی از اخبار نگران کننده است که بعداً به گوش می رسند، داده های عینی مرتبط با این دارایی ها را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند احساسات منفی دامن را تقویت کند. ده اند.»

از مله ان ار نگران ننده می وان دوباره در ازدهی اوراق رضه، ویژه رزرو در الاضر آن ار در سال اری دقل ار افزایش نرخ را ربه رده است و احتمال افزایش نرخ نجن در نن

به اعتقادگران دلفی دیجیتال، در که بر بازده اسمی تحلیل شده اند، اما از نظر ما افزایش در بازده واقعی، بهویژه برای دارایی های غیر تولیدکننده مانند بیت کوین و طلا مهم تر است.

را وین در مسیر نزولی رار ر

لت دوم سقوط وین نیز از نظر ارشناسان، موقعیت ای رید اهرمی وده است. نک میلان، نیانگذار IDX Digital Assets

لت سوم نیز از نظر لوکاس اوتومورو، سرپرست ات رکت لیلی «IntoTheBlock»

او وین دسک وین و ل ازار ارزهای دیجیتال نوان این معنی م ن ا موازات دیگر ازارها رکت میند و ر از سایر لاس های دارایی،

اتومورو مچنین :

امیدی ازگشت وین وجود دارد؟

سرمایه گذاران و برخی از فعالان بازار ارز دیجیتال در حال حاضر ابرزار نگرانی می کنند که بیت کوین در ادامه حمایت 34 هزار دلاری را از دست دادن و بار دیگر روند نزولی خود را تا سطح 30 هزار دلار و بعد از 29 هزار دلار ادامه می دهد.

در این رابطه چشم اندازه بلندمدت جیسون دین، تحلیلگر کوانتوم آکنیکس مثبت است، اما او فکر می کند که روند فعلی بیت کوین احتمالا در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت. او معتقد است ار نزولی ر دور از انتظار نیست.

دین میوید نگامی رس روع میود، مدتی ول میکشد ا رایط ر ند نابراین ما ا از ادی دن رایط اید نظاره ر مبارزه ران در موقعیت اشید.

اما رخلاف این دوبینی، مده تحلیلگران ر ده اند روند نزولی وین موقتی است.

ارش رارو نقل از وین لگراف، دلفی دیجیتال : دلفی دیجیتال مچنین اشاره رد اخص رس و مع در سطح سیار عینی رار دارد، لی ز از می بینید دل.

لاوه ر این، رکت اطلاعاتی – اتی Decentrader نیز نتایج مشابهی دست افته است. این کتاب در مطالعات ود مشاهده رد، ر مانی

تحلیلگران عنوان کردند که بر اساس اندازه و روند نزولی بیت کوین در دو ماه گذشته، “حرکت به سمت روند صعوی محتمل ترین سناریوی موجود است. آنها انتظار دارند که قیمت” به سمت میانگگین متحرک 200 روز حرکت کند و به محدوده حمایتی 49000 تا 50000 دلار مشاهده کنید. محدودهای در ابستانسته ده ود.

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances