(ویدیو) لاصه ازی نساجی – رسپولیس؛ لهای ودهنگام رسپولیستیم های فوتبال نساجی مازندران و پرسپولیس در دیداری از هفته هفدهم لیگ برتر از ساعت 17:10 امروز (یکشنبه) با 10 دقیقه تأخیر در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد مقدس به مصاف تیم رفتند در این مسابقه با پیروزی 3 بر یک شاگردان گلمحمدی. ایان رسید.

مال امیابی نیا در د وحید امیری در دقیقه و امد اکدل در د

م رسپولیس ا روزی در این مسابقه امتیازی د و دوباره اختلاف از سپاهان را امتیاز افزایش داد. سرخپوشان ا این ن مامتیاز استقلال و دلیل اضل ل در دوم دول

م نساجی نیز س از ست ناپذیری، در این ازی م ست را د و امتیاز در ایگاه دهم دول اقی مان.

نیمه اول

دقیقه: رسپولیس در دقایق ابتدایی ازی ل رسید. ارسال دقیق وحید امیری در این صحنه و در نقطه کور مدافعان نساجی را کمال کامیابینیا با یک ضربه سر خوب به گل اول پرسپولیس تبدیل کرد تا شاگردان گلمحمدی از اولین موقعیت خود در این بازی، یک گل بسازند.

د: روع وفانی رسپولیس دومین ل را م رای این م مراه داشت. در این صحنه پاسخ در عمق پهلوان به امیری این بازیکن را در موقعیت تک با علیرضا واقعی قرار داد که ضربه امیری از بین پاهای دروازهبان نساجی گل دوم پرسپولیس را هم وارد دروازه نساجی کرد.

د: نفوذ رضا جعفری از جناح راست پرسپولیس و پاس در عرض این بازیکن را کریم اسلامی به راحتی با یک بغل پا تبدیل به گل اول نساجی کرد تا اختلاف برای شاگردان الهامی به حداقل برسد.

د: ارسال مسعود اعی روی لل مدافعان رسپولیس

د: وت از راه دور اکبر ادقی راحتی در دستان آمد لک رام رفت.

د: ایوب لانتری اولین ارت رد ازی را دریافت رد.

د: ربه رناک ری از داخل محوطه ریمه س از خوردن ای لی نعمتی راهی رنر د.

د: داور از اعضای ادر نی رسپولیس دلیل اعتراض ارت رد نشان داد.

د: اس ای امیری و رار وب مهدی دی

نیمه دوم

د: ساکت الهامی از دایره درآمدن سوت ازی در نیمه دوم از داور ارت ر دلیل ایود اتفاق خاص.

د: مسعود اعی دلیل ای روی ازیکنان رسپولیس از سیدرضا مهدوی ارت رد رفت.

د: احسان لوان م دیگر اخطاری این عزیز لقب رفت.

د: :

د: ربه سر مهدی دی روی ربه ایستگاهی روف ا م اختلاف از نار دروازه نساجی رون رفت.

د: اشتباه عجیب حامد لک در خروج از دروازه و ناهماهنگی با مدافعان پرسپولیس یک فرصت خطرناک را در اختیار کریم اسلامی قرار داد که ضربه سر این بازیکن به شکل خطرناکی از بالای دروازه به بیرون رفت.

د: ایوب لانتری ا احتیاطی روی ای امد اکدل ل د و ا دریافت ارد رد دوم از مین ازی اخراج د.

د: وحید امیری نیز اعتراض داور ارت رد رفت.

د: وت منظمی از دروازه ا اختلاف م از الای دروازه راه اوت د.

دقیقه +۹۰: حامد پاکدل با فرصتطلبی از تعلل حامد شیری و ناهماهنگی او با واقعی در خط دفاعی نساجی استفاده کرد و با یک توپربایی گل سوم پرسپولیس و تیر خلاص به تیم نساجی را وارد دروازه حریف کرد.

دقیقه +۹۰: ریم اسلامی م دلیل ای دید روی ازیکنان رسپولیس از داور ارت رد دریافت رد.

دقیقه +۹۰: وحدت نانوف دیگر اختری این ازی ود.

ر نساجی: علیرضا واقعی، سعید غلامعلیبیگی، امیرمهدی جانملکی، رضا جعفری (73 – متین کریمزاده)، ایوب کلانتری، کریم اسلامی، حامد شیری، مرتضی منصوری، مهرداد عبدی (18 – حسن نجفی)، مسعود شجاعی (73 – علیرضا منظمی) و اکبر. ادقی.

ر رسپولیس: حامد لک، فرشاد فرجی، علی نعمتی، وحدت هنانوف، سعید آقایی، منوچهر صفروف، کمال کامیابینیا (5 + 90 – رضا اسدی)، میلاد سرلک (86 – محمد شریفی)، احسان پهلوان (86 – علی شجاعی)، وحید امیری. (۵+۹۰ – مهدی مهدیانی) و مهدی دی (۷۵ – آمد اکدل).

داور: سیدرضا مهدوی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم