(ویدئو) ن ر استانی ودایی افغانستان را میلعد!

[ad_1]

در دود لومتری نوب رقی ابل، نهان ده در لهان ر م، ر استانی ودایی

به گزارش فرارو، مس عینک که در محل تلاقی فرهنگ‌های عصر هلنیستی و موقعیت هندی و گمان می‌رود بین هزار تا دو هزار سال قدمت داشته باشد، زمانی که شهری بزرگ بود که حول و حول و تجارت مس شکل گرفته بود.

باستان‌شناسان در این منطقه صومعه‌های بودایی، استوپاها، قلعه‌ها، ساختمان‌های اداری و خانه‌ها را کشف کرده‌اند و در کنار آن صدها مجسمه‌ها، نقاشی‌های دیواری، سرامیک، سکه و نسخه‌های خطی نیز کشف شده‌اند.

باستین واروتسیکوس، باستان‌شناس شرکت فرانسوی آیکنم، که تلاش می‌کند شهر و میراث آن را به‌صورت دیجیتالی ثبت کند، می‌گوید علی‌رغم غارت‌هایی در آغاز قرن، مس عینک یکی از زیباترین مکان‌های باستان‌شناسی در جهان است.

اما نیاز طالبان به یافتن راه‌های جدید درآمدزایی پس از توقف کمک‌های بین‌المللی، این پروژه را به یک اولویت تبدیل می‌کند که از طرفی می‌تواند نقطه‌پایانی برای فعالیت‌های باستان‌شناسی باشد. ای ده مدتا مربوط به رن دوم ا نهم س از میلاد ستند، اما وجود ساکنانی و سفالهایی نیز افت ده دمت ن رنز -بسیار ل از ولد ودیسم- میرسد.

مس عینک در ولایت لوگر که قرن‌ها قبل از کشف مجدد توسط یک زمین‌شناس فرانسوی در اوایل دهه ۱۹۶۰ فراموش شده بود، از نظر وسعت و اهمیت همپایه‌های باستانی پمپئی (ایتالیا) و ماچوپیچو (پِرو) است.

این ویرانها ا وسعت ار، ر روی لّهای م واقع ده ناره ای وهایرنگ ن اهدی ار وجوت .

در سال ۲۰۰۷، شرکت بزرگ معدنی متالورژیکال گروپ (امسی‌سی) رهبری یک کنسرسیوم (شرکت ائتلافی) دولتی را گرفت که بعدها ام‌جی‌اِی‌امیده گرفت، و سه میلیارد دلاری برای استخراج سنگ معدن طی ۳۰ سال امضا کرد.

آنزده سال میرد و نوز این معدن راه اندازی نشده است. ناامنی و اختلافات ن و ابل ر سر رایط مالی رارد، دلیل این ر است. ا این ال، این روژه ار دیگر م ن میرود، این مکان مانی از مراکز ررونقرین

ام‌اجی‌ام در ابتدای شروع عملیات را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورد تا باستان‌شناسان بر روی منطقه‌ای که مستقیماً به‌خاطر حفر معدن در معرض خطر قرار گرفته، می‌پردازند. از نجا وضعیت امنیتی ایجاد رساختای رنامهریزیده وسط نیا را مشکل رد، این دورس واری ن

در ن این ر، اران د رخی موزه ابل منتقل دند، رخی دیگر در مکانی نزدیک محل نگهداری دند.

مانی در مارس البان درت را دست رفتند، انفجار وداهار ولپیکر امیان وسط دینامیت، آن ان. اما امروز البان میویند مصمم اعظت از افته های مس نک ستند. متالله رهان، وزارت وزارت معادن و رولیم گزارشی رانسه : محافظت از وظیفه وزارت اطلافاه.

ان سخنان ار ادقانه اشند، سیاری از ایا دی م ا ننده

نیا استخراج از معادن روباز را استخراج رزمینی رجیح میدهند. اگر این روژه رود، وه مس وده واهد د و مام ایای ر اک دفن میود.

انستان ر روی منابع معدنی مس، ن، وکسیت، لیتیوم و اکا میاب میا رار ارزش دارد نا د ا د ا

البان امیدوارند سالانه از میلیون دلار ا مس نک

مت الله رهان، نها در آخرین ارها مجامع اند:

این سخنگو میگوید ا در این مورد از درصد مام ده و نکات نی اقی مانده است

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما