ولی: لیورپول ستناپذیر نیست


د ر: 1796105/42

مان: 20:16
1400/09/13

عیدید: 3700

استفانو ولی، سرمربی ایتالیایی میلان موفقیت مش در دیدار مقابل لیورپول وش ن است.

ارش “ورزش سه” میلان امروز روسونری این هفته در لیگ قهرمانان برای حفظ شانس های صعود خود چاره ای جز کسب پیروزی مقابل لیورپول ندارد و استفانو پیولی مدعی شد مرسی سایتی ها غیرقابل شکست دادن شکست.

استفانو ولی : من از ملکرد وب و سب این روزی راضی استم، را رخی ور می رند. ال ا وجه داد موقعیت ایی ایجاد ردیم ر ود ل ای ری می دیم، اما میلان امروز لوغ، اد د ر و د ر ر. من از سبک نترل ریان ازی و لق موقعیتای لزنی دون خطر ندان اد، راضی ودم و ما ایده این د.

من لیگ ری را در الای دول نی رده ودم. ادقانه داشتم من ای ری مانند وونتوس، رم و لاتزیو ات وچک است سرنوشت ل را رقم می ند و اید دیدیتا و مسابقات اروپا در ورس اسکودتو اثیر اثیر آرا. این دومین سال متوالی است ل را سیار وب روع رده ایم، اما اید ات ری داشته اشیم.

ابل ساس ا لیورپول در رمانان؟ لیورپول از روش ارسال اس ای ره رده و سه مستقیم ود سرعت ازی را ر می دهد. نها از م ایی ستند می واند در این ل رمان لیگ رمانان اروپا وند.

ما مواستیم مچنان انس ود داشته اشیم و الا ما می دانیم لیورپول مشکلاتی رای ما ایجاد واهد رد، اما اید دنبال رسوخ

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial