وش الی درصد ایرانیان!«کشور ما ور رآب است و مشکل و نگران ابتکار ما نداریم». شاید برای من و شمایی که از وضعیت منابع آبی کشور خبر داریم، این جمله بیشتر شبیه به یک شوخی باشد، اما باید گفت حدود 40 درصد مردم چنین باوری دارند و با این خوشخیالی آبی، معلوم نیست چه آینده نگران کننده ای در انتظارمان باشد.

نایج نگران ننده مایش

از به خراسان، با توجه به اینکه در سالهای اخیر بارها و بارها درباره تغییر اقلیم کشور، کاهش بارندگی ها، منابع پایین آمدن ذخیره شده سدها، بحرانی شدن وضعیت دشتها و … صحبت شده است، اما خروجی نظرسنجی از مرکز افکارسنجی ایسپا نشان می دهد که بخش قابلتوجهی است. مردم ا دراینباره نشنیدهاند ا رانیبودن رایط ور را و ندارند. در این نظرسن از یک روند الای نتایج این نظرسنجی سیار نگران کننده است.

برخلاف /61 درصد مردم معتقدند ایران ور مآبی است، اما در ن مقابل، این نی در مجموع دود درصد مردم اطلاعاتی درباره ران در واقع از ر روند الای سال ور، افراد معتقدند ور ایران از نظر منابع رآب است.

و درستر دیمیا و لکردها

نکته مهم دیگر از مشکلات مشکل معبی ور را ندارند. شاید دلیل اصلیاش این باشد که بزرگترها به خوبی سالهای پرباران و زمستانهایی که برفهای سنگین را از روی پشتبامها و حیاط خانهها پارو میکردند، به یاد دارند و دیگر مدتهاست که آن زمستانها فقط برایشان یک خاطره است و بس. نرسنجی آخر نان می دهد ا افزایش آن اران ور مآبی است، ر میرود. این میزان در وانان سال /۶۰درصد است. منین افراد لا دانشگاهی (9/62 درصد)

واقعا در وضعیتی استیم؟

با این که باید هم باشیم که 61.5 درصد مردم، کمآببودن کشور را باور دارند، اما چارهای نداریم جز اینکه دیگر هم بخشی از خبرها، گزارش ها و آمارهای هفته و ماه های اخیر را مرور کنیم تا آن 38.5 درصد خوش خیالی آبیشان را بررسی کنیم:

* در رست ور در معرض ایران در رتبه ارم رار رفته است. ارش ناسا اکید میند د نیست نه سال نده ای وسیعی از ایران ابان مطلق دیل ود.

* سالانه 20 میلیارد متر مکعب از منابع طبیعی و آبهای زمینی اضافه برداشت و منابع آب نیز غارت می شود که با این روند 20 سال دیگر (1420) اطراف زاگرس دیگر اثری از کشاورزی نخواهد بود، چون منابع آب را غارت می کنیم.

* خوشخیالی ایجاد شده درباره وقوع روزها و هفته های اخیر در کشور، گزارش ها نشان می دهد میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر تا دوم بهمنماه معادل 6/8 میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می دهد. می دهد.

سهم ما، سوم متوسط ​​​​ارندگی های آن

مرکز خشکسالی این موضوع را میگوید «احد وظیفه»، رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، به خراسان میگوید: احتمالاً آن گروه از مردم که ایران را کشوری پرآب میدانند، به اطلاعات و گزارشهای درست درباره دسترسی یا به آن اعتماد ندارند. ? راکه مه املا مشخص است و نیست ما وجه ور رآب نیستیم. او مصداقا م رای ود دارد:

– در مقایسه مناطق ما نسبت به مانند عربستان، کویت، اردن و امارات وضعیت مناسبتری در میزان بارندگی سالانه داریم، اما نسبت به وضعیتی مانند تاجیکستان و ترکیه بهمراتب وضعیت بدتری داریم.

– نی دود سوم ارم متوسط ​​انی؛ در الی ور مانند رکیه ور متوسط ​​میلیتر ارندگی در سال دارد.

– درست است که این روزها در برخی از استانها بارندگی های بهنسبت خوبی داشتیم، اما در همین مدت، در استان های پربارانی مانند ایلام و کرمانشاه، میزان بارش ها 50 درصد نسبت به قبل کمتر بوده است، در سایر استان ها از جمله تهران و خراسان رضوی هم حدود 30 است. یک درصد اهش ارش داشتهایم.

– اگر در اسفند و فروردین پیش رو، جبران ها جبران شود، تابستان امسال در سال آینده هم در شهرها و روستاهای کشورش آبی است و بسیار نگران کننده است.

– را و رنامهای لان در وزه و محیطست دون مراهی مردم نتیجه نمرسد و اگر امعه و ندا.

– نهادهای متولی در نهادهایی مانند اورزی اید رای مدیریت ر منابع اما این مهم است مردم مآبودن ور اور داشته اند و نوبه ودشان در مصرف رفهجویی ند.

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial