وزیر اقتصاد: نارضایتی مردم است، ن را منتقل می کند

[ad_1]

وزیر امور اقتصاد و دارایی : نارضایتی مردم است و نوان

به گزارش تسنیم، سیداحسان خاندوزی در جلسه جمع‌بندی سفر به خوزستان در محل تجمع جلسات منطقه آزاد اروند در فعالان اقتصادی و مقامات استانی اظهار داشت: برای حل مشکلات و بازگشایی زندگی مردم اینجا حضور پیدا می‌کنند و اگر فعالان اقتصادی می‌گویند توان مونتاژ را داشته باشند. دارند، ماً انجام می دهند وبه رئیس ل مرک مهور اسلامی ایران دستور می دهند این ار را انجام دهند در این میان مسائل اقتصادی را ورت روشن آن نند.

وی افزود: رخی از مسائل و مشکلات وزه روشیمی و الایشگاه وزارت نفت رمی ردد؛ مشکلات اعلامی از سوی الان اقتصادی ابلیت ری در وتاه مدت و مر نشستن را دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارای مشخصه مشخص کرد: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند باید گفت که شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، شرایط و شرایط این منطقه عالی تر باشد و با دقت و تدبیر بیشتر عمل کند، امروز می توانم تصمیم های بهتری را پیدا کنم. نم.

اندوزی ادامه داد: این منطقه رفیت الا و اولین منطقه از رجمعیت ور است؛ در مان اخصی اید مترین اشد و در نقاط مختلف دنیا این مناطق اد را وسط رها نا نمینند.

وی عنوان کرد: سایر مناطق آزاد از توان‌ها برای کاهش تعرفه‌ها، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی استفاده می‌کنند ولی در منطقه آزاد اروند نه خود منطقه را تعیین می‌کند و پاسخ می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل ذکر است: برخی دیگر از موضوعات به گمرک برمی گردد، حقوق گمرکی و عدم هماهنگی گمرک عراق و ایران در مرزمچه نیز از جمله مشکلات مطرح شده بودند، بحث گذرنامه نیروهای عراقی و مسائل باید در حوزه نیروهای مسلح مهم مطرح و مطرح شوند. ری ود.

خاندوزی بیان کرد: در عرصه اقتصادی کشور به دلیل داشتن یک نوع نظام مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته بودیم، ثمره و خروجی این ناهماهنگی معضل عملیات اقتصادی کشور است. در دیگر نقاط دنیا دستگاهای متفاوت و متعارضی ر دام ا روش اصود در وزه ادرات -واردات و داناد موزه

وی اضافه کرد: ثمره تمام این ناهماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد که کارخانه کلید نمی‌خورد و یا کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی نمی‌آیند و هم از کشور خارج نمی‌شوند. مشکل اصلی امروز موضوع ماهنگی دستگاههای ور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی : در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور در تهران این موضوعات را نشان می دهد که نیازمند فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه هستیم که به یک مدیر با اختیار و حق و تو کار را بسپاریم.

خاندوزی اظهار کرد: بعد از این مدیریت، اگر در یک کالای سریع‌الفساد کوتاهی شد، بابت روزهای تأخیر خورده، آن مقام و فرمانده واحد باید پاسخگو و یقه مبارک را بگیریم که وقتی تمام اختیارات را داشتی چرا اینطور شد.

وی ر داد: در مام دنیا، مرک، مدیریت واحد مرزی را رعهد دارد ولی اگر اگر نهادی من می ند می واند مدیریت ند، ما نفع مردم دارای ارجحیت است و از مدیریت واحد اسکال می می.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نوان رد: نارضایتی مردم است و نوان در وزه سیب ناسی ارت و مسیری ر از مدیریت ارچه مرزی رای ما متصور نیست.

خاندوزی بیان کرد: در مورد سایر دستگاه‌ها تصمیم‌گیری ندارم ولی در حوزه شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی، مالیات و گمرک موافق و پیشگام هستیم که این تفویض اختیار را به استان‌ها بدهیم تا احدی به تهران نکند و بیش از ۹۰ درصد تصمیم بگیرند. در استان ها انجام می شود.

وی ریح رد: ابتدایی سال اری ۳۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی گفت: تا پنج سال پیش قانون از عنوان معافیت مالیاتی استفاده می‌شود، اما برای اینکه اطلاعات دست‌تان باشد، تمام آن اطلاعات شفاف‌سازی و در یک عدد صفر ضرب می‌شود، اما یک ریال از کسی که نمی‌شود دریافت کند. و اسم ن را مالیات ا نرخ ر اشتند و از این نام استفاده می شود.

خاندوزی افزود: اگر کسی اضافه می‌شود، حقوق سازمانی به اسم وجه بر صفر از اصناف، مالیات بیشتر دریافت می‌کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم. دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق اد آنون تصویب در ماه سال

وی آن رد: اگر ر رکتی دود، لایندگی و مشکلات را مردم می دهد ولی رداری وارض ن را نمرند، از سال گذشته هر شرکتی که به عنوان مؤدیان بزرگ مالیاتی باشد ولی در شهری غیر از زمستان پایتخت مستقر است، درآمد آن به اسم شهرستان‌ها ثبت و عوارض آن در همان شهرستان وصول شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نوان رد: در مورد مالیات ر اصناف من ایده یک وجه درآمد و نهمها محاسص در مین استان وزستان داد سیار ادی از اصناف متر از 5 و 6 میلیون ومان مالیات می دهند.

اندوزی ادآور د: دادستانیای مالیاتی را ررنگررده و نها در دادیم ا لفات مالی مالیاتی ر. اگر افراد مشکلی در این زمینه دارند، برای اصنافاتی که هر روز کمک به این کشور، انقلاب و نظام داشتند، نمی‌توانم به عنوان گروه ناراضی و اظهارات گلایه و شکایت کنند، بنابراین به تمام شکایت‌ها حتی بدون نام و نشان ولی با اسنادی که می‌توانند انجام دهند.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما