وزارت ور: استای PCR راق معتبر نیست

[ad_1]

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: به دلیل این که تست های PCR که در کشور عرق انجام می شود معتبر نیست، با تصمیم ستادملی مبارزه با تصمیم گیری ملاک ورود اتباع ایرانی به کشور 2 دز واکسنی که زده اند، باشد.

حسین قاسمی در گفتوگو با ایلنا، در خصوص لغو روادید در روز 13 اسفندماه سال جاری که قرار است بین ایران و عراق اتفاق بیفتد، گفت: موضوع لغو روادید بین ایران و عراق موضوعی است که وزارت امورخارجه طی سالیان گذشته با کشور عراق پیگیری شده است. .

مدیرکل امور مرزی کشور یادآور شد: ما در مرحله اول لغو روادید را به صورت عملیاتی هوایی انجام دهیم و در حال حاضر اتباع ایرانی که بخواهند به صورت هوایی به کشور عراق بروند نیازی به روادید ندارند.

وی ادامه داد: من اریخ دقیقا اجرایی دن لغو روادید ورت امل ن ایران و ور راق را نمیدانم؛ تا جایی که اطلاع دارم وزارت خارجه و سفیر محترم ما در این کشور پیگیر موضوع لغو روادید بودند که در مرزهای هوایی صورت گرفته است و در مرزهای زمینی هم قرار است با کمک دولت مرکزی عراق این اتفاق بیفتد.

اسمی اکید رد: اید منتظر اشیم را نین موضوعاتی نیاز است ورت رسمی اعلام ود و د از رایی ساو

وی درباره این موضوع مطرح است که برای برخی از ورود به کشور نیاز به ارائه PCR وجود ندارد، عنوان کرد: فقط در کشور عراق به دلیل گزارشاتی که مبنی بر اینکه تست های PCR در این کشور انجام می شود معتبر نیست موضوع علاوه بر مشکلاتی که در مرزها ایجاد می‌کند باعث تحمیل هزینه‌های هنگفتی هم برای شهروندان ما که در عراق هستند، می‌شود و نمی‌خواهد هزینه سنگینی را بابت PCR ارائه دهد، قرار شود سازوکاری برای این امر در نظر گرفته شود.

کل امور مززی وزارت کشور ادامه داد: در ستاد ملی مبارزه با مشکلات اتباع ایرانی هنگام ورود به کشور از خاک عراق مطرح شد که بر اساس مصوبه ستاد ملی تعیین شد اتباع ایرانیان از کشور عراق به کشور میخواهند بازگردند صرفا 2 دز واکسنی که زده اند. ملاک اشد و نیازی ست PCR ندارند.

وی تاکید کرد: اما اگر در مراقبت هایی که عزیزان ما در وزارت بهداشت در مرزها انجام می دهند، افرادی که دارای علائم هستند حتما در صورت لزوم باید PCR بدهند و اعلام کنند که وزارت بهداشت باید انجام دهد.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما