وزارت مت رای نترل ازار لوازم انگی

[ad_1]

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت گفت: سامانه جامع تجارت را فعال کرد تا واحدهای تولیدی، در آن جا فاکتور خود را بر اساس تعیین سازنده هر محصول ارائه دهنده; از ابتدای رماه ارگروه های رصد ازار ل ده و مه رندها رصد میوند.

به گزارش وزارت صنعت، «محمد وصالی قمصری» با بیان اینکه پیش از تحریم ها، 70 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای کرهای بود، افزود: از سال 97 تا سال 99 با حمایت هایی که از صنعت لوازم خانگی تولید می شود، 8.5 میلیون دستگاه تولید می کند. سال 0.5 میلیون دستگاه رسید این نرخ درصد افزایش ولید داشتیم.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت ادامه داد: شاید آن زمان، روزهایی بود که با کد ملی برای یک کالای خانگی ثبت نام می شد و ممکن بود اتفاقات خیلی بدی بیفتد که شد.

وصالی افزود: کار این نعت نفر، ردش مالی ن دلار و واحدهای ال ما دود

وی با اشاره به افزایش 100 تا 120 درصدی یخچال از محصولات برخی ساید و دو قلو، اذعان داشت: در مورد لباسشویی تولید بالاتر بود و درصد افزایش قیمت را نداشت و این افزایش زیر 20 تا 30 در سال بود.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی و اداری صنایع صمت تصریح کرد: واحدهای تولیدی اولیه کشور در این دو سال با توجه به تغییرات نرخ ارز، به میزان حدود 60 درصد افزایش یافته است; به عنوان نمونه قیمت جهانی ماژول تلویزیون 30 درصد، کمپرسور یخچال 20 درصد و ورقهای رنگی، پیش رنگ، ورق سرد مورد استفاده در بدنه اجاق گاز و لباسشویی، از سال 97 به صورت میانگین حدود 60 درصد افزایش قیمت داشته است.

وی ادامه داد: عقی اده این است از دوم، سوم د ماه رخی یک واحدهای.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا مردم می توانند انتظار داشته باشند این قیمت با ثبات باشد و یا کاهش پیدا کند، گفت: مردم باید از ما توقع داشته باشند که این اتفاق بیفتد. ا ری ای مجموعه ما دود نج رند لافاصله اهش مت داد.

وصالی‌های همچنین درباره اینکه آیا این واحد بابت افزایش قیمت تولید می‌کند که مورد بازخواست نخواهند گرفت، اظهار داشت: سامانه هوشمند سفارش ما، ارتباط مستقیم با قرار گرفتن در نظر گرفته شده است و اتفاقاتی که افتاده است و حتماً در تهیه مواد اولیه، تأمین و تأمین ارز وجود دارد. سفارش ا ن اثیر ار واهد ود من نکه لفات واحدهای ولیدی از ریق سازمان

وی با اعلام اینکه برندهای متخلف به مسیر ارتباط برگشتند، گفت: برندهایی که با ما همکاری نکردند شاید دو تا سه برند، بیشتر نباشند که محصول کالای منتخب (یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز) ما هم هست.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و وزارت صمت در رابطه با کیفیت محصولات لوازم خانگی تولیدی هم گفت: از 100 درصد واحدهای تولیدی، کیفیت 50 تا 60 درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی ممکن است معکوس شود; مردم بدانند محصول ایرانی به خارج از مرزهای اطراف میرود و برچسب خارجی یا کرهای می خورد و دوباره به داخل کشور بر می گردد و مردم به کالای آن را می سازند.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما