وثری: دو مب دست ساز در ایگاه «مالک اشتر» منفجر د

[ad_1]

معه لمی از انفجار نظر ابران ای مجازی را ود لب رد. در این میان، رخی رسانها مدعی این لم، لحظه انفجار «ناحیه مقاومت سیج مالک اشتر» در ران است.

ساعاتی د، سازمانروریستی «سازمانافقین»، مسئولیت این انفجار روریستی را ده رفتند. طرح این ادعا در حالی است که کشور‌های اروپایی و آمریکا، سال‌هاست، سازمان منافقین را با توجیهی برای گرفتن سازمان از عملیات تروریستی، از فهرست سازمان‌های تروریستی خود، حذف کرده‌اند.

و رآنلاین ا سردار اسماعیل وثری

وثری: دو مب دست ساز در ایگاه «مالک اشتر» منفجر د

لم ادعای انفجاری در رار اه مالک اشتر ران را دیده اید، از رش مسئولیت ن از سوی سازمان رورافقیستی.

ل. البته، اولا انفجاری نبوده لکه دو مب دست ساز سیار منفجر رده اند. لم برداری از لحظه لحظه ادثه م ا دف رگ لوه دادن ملیات و مستندسازی انت آن رای دریافت ول دا است، دشمنان ایران راحت، ابت ر ادعایی، نه اف رداخت اما حقیقت این است منافقین، رگ نمایش لیغی رده اند، وگرنه، ملیات نا، اینها، ود روختهایی، وابسته به انگان و لت دست دشمنان ستند میواهند ودی نشان دهنده و ولی ر.

الان منافقین ملیات روریستی اعتراف رده اند، ا رب این سازمان را رست روه های رورین آزمون.

اینها عامل آمریکا و اسراییل هستند و آن‌ها هرگز نیرو‌های خود را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نمی‌دهند، زیرا برای آن‌ها کار می‌کنند و در واقع، غربی‌ها، کارفرمای تروریست‌های منافقین هستند. این وطن روشان دهه دود ار نفر از آن ما را ادت رساندند. مریکا و اسراییل ای ری و رملا ردن این نایات سازمان افته و محاکمه

دف منافقین از این ملیات، س از دورهای لیق الیتهای روریستی را میدانید؟

سران اروپانشین منافقین، خیال می‌کنند با گرفتن این فیلم‌ها به نظام جمهوری اسلامی اسلامی وارد می‌شود، اما ما فکر می‌کنم، ما مصمم‌تر، منسجم‌تر و با صلابت‌تر راه امام و شهدا را پشت سر مقام معظم رهبری ادامه خواهند داد. آن‌ها جنایتی بزرگتر از جنابت‌های دهه ۶۰ نمی‌توانند انجام دهند، برای مثال در چنین روزهایی با بمب گذاری، رهبر انقلاب را مجروح کردند و سپس در هفتم تیر، ۷۲ تن را به شهادت رساندند و همینطور شهید کچویی و بعد از شهید صدوقی را به شهادت رساندند. ا مه این نایات، آیا نظام ماهوری اسلامی مستحکم نیست؟ محکمتر ده لکه لایی ر سر استکبار و ونیسم ن الملل ورده اینها ودشان رات نمینمند، اند.

ا وجه محل ادثه نظر میرسد، وامل داخلی، املان ملیات وده اند …

له، وامل رون نین ملیاتی انجام نمی دهند، ون میدانند ر ره ن و وشش نیروهای اطلاع رسانی مد ا. نا وعده وعید از وامل داخلی استفاده میند. ر ال معه روز ل وده، ساعت

منافقین ال در ملیات اخیر ما، ناسایی و سزای اعمال آن واهند رسید. نا ادرازه مهوری اسلامی، دی نیست این ادها لرزد. وانهایی ریب ول و وعده های نانی را میورند و دست منافقین می داند ما نها را ر ره ن داریم و رهایشان نخواهیم رد.

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

تماس با ما