واکنش سرپرست دراسیون وتبال دودستگی تیم ملی

[ad_1]

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سید میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون ویژه حواشی بیان شده در چندین بار گفت: حاشیه سازی‌ها در پایان اردوی قطر علیه تیم ملی فوتبال ایران آغاز شد و از همان روزهای ابتدایی نشانه‌های کمرنگی دیده می‌شد اما در ۴۸ ساعت راحت و از منابع نامعلوم رخی اخبار نادرست منتشر می کند د واقع رامش ملی را ر سر سر سن ا و

ماجدی اضافه کرد: در دلسوزی و نگرانی تک تک اعضای تیم ملی با توجه به اخبار و شایعات همچنین حواشی مطرح شده در روزهای اخیر نگرانی وجود ندارد اما دو دسته شدن و تصمیم گیری بازیکنان در فضای مجازی پیرامون این موضوع حرفه ای و قابل پذیرش نبوده و نیست. نست. نها متولی موضوعات مرتبط با ملی دراسیون وتبال ماهوری اسلامی ایران از استقلال رای ودش د د بازیکنان هم در جایگاه سربازان وطن که وظیفه دارند باعث شادی و خوشحالی مردم ایران شوند، نباید نسبت به اینگونه موضوعات به هر شکل واکنش نشان دهند و موضع نشان دادن بدهند و له یا علیه کسی در این مسائل اظهار نظر کنند تا شرایط بحرانی فعلی ایجاد شود. فدراسیون فوتبال با آگاهی از تحرکاتی که در ایجاد این دودستگی صورت گرفته با قدرت در برابر اینگونه رفتارهای غیر حرفه ای می تواند و اجازه نخواهم داد در آستانه جام جهانی آرامش این تیم را به هر بهانه ای بر هم بزند.

سرپرست‌های فدراسیون فوتبال گفت: از حمایت‌های وزارت محترم ورزش و دولت محترم همچنین می‌گوید همه دلسوزانی که شرایط تیم ملی و موفقیت فوتبال ایران در جام جهانی نگران هستند، آنها قدردانی می‌کنند و نگران هستند که همه ملت شریف ایران می‌خواهند تیم ملی کشور با فوتبال را داشته باشند. قدرت و انسجام برابر حریفانش صف آرایی کند.در این مقطع با توجه به موضوع برگزاری اردوی پیش روی ماه سپتامبر تمرکز امنیت فوتبال تضمینات لازم برای انتخاب این اردو و انجام دو مسابقه تدارکاتی مورد نیاز است. حاشیه سازی های اخیر و انتشار اخبار و گمانه زنی های غیر رسمی باعث ایجاد دو قطبی یا چند قطبی در اطراف تیم ملی می شود که انسجام و اتحادیه ملی پوشان را تهدید می کند و این موضوع به هیچ وجه تایید فدراسیون فوتبال نیست. اینگونه اخبار و اظهار نظرهای نادرست و ر رسمی مینه ساز ای ارآلودی نونی در وص ملی ده است.

سرپرست فدراسیون در پایان اظهار داشت: فدراسیون به صورت کاملا مستقل در خصوص شرایط تیم ملی و موضوعات مرتبط تا برگزاری مسابقات جام جهانی تصمیم گیری خواهد کرد و اجازه چنین مداخله ای را نمی دهد. مقامات دولتی و مهم وزارت ورزش و جوانان نیز با حمایت از تیم ملی و حل مشکلات تیم ملی بوده اند و حتی تصمیم دولت نیز بر همین موضوع مشخص می شود که تنها فدراسیون فوتبال در حوزه موضوعات تیم ملی و تصمیم گیری فنی می تواند مداخله کند. در این گونه مسائل وجود ندارد. درخواست ما از مه دلسوزان و امیان وتبال ملی در این موقعیت بر این اساس از تک اعضای تیم ملی و ویژه فرد فرد بازیکنان عزیز درخواست می کنم از نظر اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص اینگونه مسائل اکیدا دارند تا هر کسی در جایگاه خود به وظایفی باشد که در مسیر موفقیت و آماده سازی تیم ملی است. مل ند.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما