وارض اورنکردنی اید نمای


مصرف مضرا و وار سیاری رای سلامت دن انسان

ارش ایسکا نیوز، اقد ارزشی وده و سرشار از مواد مصنوعی و رآوری ده است. ا محصولات رد و نمکی ا م نیر ستند از ودر رت م ده میوند و اقد ارزش آن.

مصرف غذاهای تنقلی مانند چیپس و پفک دارای آثار جبران ناپذیری است که بسیاری از علوم غذایی در این مورد نظر دارند و به عوارضی می‌رسند که در ادامه این موارد بارها و بارها اشاره شده است.

وارض و مضرات دی رای سلامت دن

پنیر یک منبع مناسب برای تهیه غذا است، اما زمانی که اسیدآمینه‌های تشکیل دهنده آن است که در پنیر وجود دارد که درمجاورت حرارت قرار می‌گیرند و باعث تولید مواد خطرناک می‌شوند.

وعده (حدود دد)

ال اگر سترگ را در نظر رید این رز میگیری افزایش افته و ارزشی مثبتی ندارد. لاوه ر این، ا محصولات رآوری ده ستند دارای م و رنگی مصنوعی میاشند.

اولین ماده موجود در وسته رت نی ده است سولفات ن رای درمان م ونی و سایر مبودهای ن استفاده میود، اما معمولا وسط ویز میود.

نیاسین و ریبوفلاوین رناک، اما در رایند ولید رت و استفاده نمیود. مالتودکسترین یکی دیگر از عناصر برانگیز پفک است که شیرینی آن به مراتب کمتر از قند بوده است، اما دارای دو برابر شاخص گلیسمی بیشتر از نیشکر است و مشابه شکر را بر بدن روی دارد.

این معنی دارد که اگر پفک در هر وعده دارای ۰ گرم قند باشد توسط بدن به عنوان یک کربوهیدرات شماره تجزیه و تحلیل می‌شود، همچنین پفک زرد ۶ است که می‌تواند باعث افزایش بیش از حد فعال در کودکان و واکنش‌های آلرژیک در برخی از بزرگان شود. راساس نتایج مطالعات وانی، رنگ های مصنوعی در نها باعث ایجاد ومورهای درنال ده است.

در ورت استفاده از رنگهای رمجاز وراکی در مواد وراکی مانند

ر در رایند ولید در این رایط روغن موجود در میسوزد و ر اکسید ولید میند. این ماده در مقابل حرارت و نور میزان آن افزایش می‌کند، ضرر این ماده به مواد شیمیایی در مواد شیمیایی موجود در سیگار است که به پیدای افراد به سرطان ریه، سینه و مثانه می‌شود. مین دلیل وردن سلامت انسان را می بیند.

افزایش ر ماریا

در از روغن ا رانس الا استفاده میود علاوه بر این برای استفاده از روغن‌هایی که می‌توانند برای سرخ کردن استفاده شوند، می‌شوند، خاصیت محصول، بوی روغن سوخته و رنگ کدر و مات ایجاد می‌کنند که می‌تواند باعث مسمومیت و سرطان شود.

افزودن مقدار زیاد نمک برای خوش طعم شدن آن در طی فرآیند، باعث ایجاد آسیب به کلیه‌ها، تجمع آب در بدن در تورم بافت‌ها و افزایش فشار خون و سکته قلبی و مغزی می‌شود، همچنین افراد ذائقه به شورخواری را تغییر می‌دهند.

ا این وجود، ربی و سدیم سیار اد نیز نگران کننده است. مصرف از د ماند دیگر میان وعدها مضر و رناک است. ربی اد و رآوری ده در ر ماریای لبی، ار ون اگر م نیری دارد، اما میان وعده ناسالم و ر است.

افزایش وسیدگی دندانا

برخی از افراد می‌توانند باعث شوند که فقط مواد غذایی شیرین باعث پوسیدگی دندان‌ها می‌شوند، غافل از این‌که پفک با داشتن مواد غذایی می‌تواند باعث پوسیدگی دندان‌ها شود، زیرا هنگام مصرف، مقداری از آن به دندان‌ها می‌چسبد.

دارای ربوهیدرات ابل میر است و میر این مواد وسط اکتریای موجود در دهان اعث وسیدگی دندان نابراین ستشوی دندانها ا مسواک س از وردن سیار روری است.

مضرات رای ودکان

مصرف پفک توسط کودکانی که در سنین رشد باعث افزایش روند افزایشی رشد آن می‌شود، باعث افزایش وزن می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز انواع بیماری‌های متابولیک، انواع بیماری‌های قلبی و بیماری‌های کودکان، سرطان‌ها و بیماری‌ها باشد. .. ود.

در ورت استفاده از رنگهای ر مجاز در وخوراکیای دیگر، احتمال سیب دی وحتی مرگ ودکان دور آنا. مین دلیل ارشناسان وصیه میند در مصرف این ونه مواد وراکی رنگرها مختلف و متنوع دبیشت ر از

تحقیقات نشان می‌دهد که پفک می‌تواند ۹ برابر وزن خود آب جذب کند، بنابراین در مصرف پفک توسط کودکان باعث بی‌اشتهایی آن‌ها می‌شود. در نتیجه در مصر مداوم وسط افراد رگسال نیز میوانند

مضرات در اردار

ووردن در نگام اردار باعث افزایش مادهای نام ریلامید در دن میود می شود. این ماده ممکن است روند رشد نین را ر اندازد و در نهایت نتیجه

رخی از وار انبی وتاه مدت مصرف ارت است از:

ن

الت وع

الی ویژه در ودکان

م ر

رخی از وار انبی دراز مدت مصرف ارت است از:

ماریا لبی

اقی

انواع سرطان

ار ون الا


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم