نوع دیدی از ریستال در اب مور لیابینسکرارو- پس از 9 سال از انفجار یک شهاب سنگ نسبتا بزرگ بر فراز چلیابینسک شهر روسیه، محققان از بقایای این شهاب سنگ انواع از کریستال را شناسایی کردند که مشاهده نشده بود.

ارش رارو، در وریه سیارکی وزن وت (18 متر) و وزن ن، سرعتی در دود مایل در ساعت موفق، این شهاب سنگ در ارتفاع حدود ۱۴.۵ مایلی (۲۳.۳ کیلومتری) بالای شهر چلیابینسک در جنوب روسیه منفجر شد و منطقه اطراف را زیر شهاب‌سنگ‌های ریز بارانی قرار داد و از یک برخورد بزرگ با سطح جلوگیری کرد. ارشناسان در ن مان این رویداد را نوان نگ ر رگ رای دید سیارکای آن وصیف ردند.

انفجار یک لیابینسک رگترین در نوع ود از مان رویداد ونگوسکا در سال در و مین . ناسا، این مب اِی رابر ر از مب اتمی روشیما را آن داد منفجر د. لم ویدئویی از این رویداد نشان می دهد snap ایی در رقه نوری این انفجار ارچه سارتای مادی و سمانی ایجاد رد، اما از رای دانش دیها الب ورد در مطالعه دید، انفجار رخ داده از ا ریز را را در یک انفجار باقی مانده، و لیل آناد ر ​​در در در در س ا.

به طور معمول، شهاب‌ها هنگام سوختن مقدار کمی گرد و غبار تولید می‌کنند، اما این دانه‌های ریز را برای تحقیقات بسیار سخت می‌توان یافت، زیرا یا برای یافتن بسیار کوچک هستند و یا توسط باد پراکنده می‌شوند. ا این ال، ناسا، س از منفجر دن اب snap اگر، لایه‌هایی از برف که اندکی قبل و بعد از این رویداد باریده‌شده‌اند، برخی از نمونه‌های گرد و غبار را به دام انداختند و حفظ کردند تا آن‌ها را انتخاب کنند آن‌ها را باز کنند.

مان در الی ار مشغول ررسی این رات ر میکروسکوپ استاندارد ودند، مانی اعضای م از ریق میکروسکوپ رات ار نگا دانش میویند این وش انسی رگ ود، را اگر این ساختار وچک در دیگری ود، نها ر متد. ولی مشاهده این ساختار وچک دلیل د ا ی دقیق دقت ود را از افزایش دهنده.

س از و لیل رد و ار ا میکروسکوپای الکترونی ویر، ا این ال، در ن مان، مقاله در مقاله ود نوشتند مطالعه در این مطالعه د رند وستهای و میلهای لعی روی ا

تجزیه و تحلیل و تحلیل بیشتر با استفاده از اشعه ایکس نیز نشان داد که بلورها از لایه‌هایی گرافیت – شکلی از کربن ساخته شده از ورقه‌های روی هم ریخته‌ها که معمولاً در مدادها استفاده می‌شوند – ساخته شده‌اند و یک نانو خوشه مرکزی در قلب کریستال را احاطه کرده‌اند. است. پیشنهادها می‌شوند که محتمل‌ترین نامزد برای این نانوخوشه‌ها باکمین‌سترفولرن (C60)، یک توپ قفس مانند از اتم‌های کربن، یا پلی‌هگزاسیکلواکتادکان (C18H12)، مولکول ساخته‌شده از کربن و هیدروژن است. دانشمندان امیدوارند نمونه‌های دیگری از غبار شهاب سنگ را از سنگ‌های فضایی دیگر ردیابی کنند تا ببینند آیا این کریستال‌ها محصول جانبی متداول شکستن شهاب‌ها هستند یا در معرض انفجار شهاب‌سنگ چلیابینسک هستند.

منبع: livescience

رجمه: مصطفی رفی-فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم