نقش لبک دریایی در زندگی رفهای ریستیانو رونالدو


رسیتانو رونالدو لیونل مسی و ریم نزما سه وقستاره یک ماشین لزنی س از سی سالگی از وانی ود م درخشش ری نشان از رنامهریزی وقانالعاده دارد.

روزنامه‌های اسپانیایی مارکا و موندو دپورتیوو بر این باور هستند که دلیل حفظ این سه فوق‌ستاره جلبک دریایی در رژیم غذایی بسیار سخت و مغذی است.

جمع‌آوری‌های دارای ماده‌ای به نام اسپیرولینا ۷۰ درصد از ویتامین‌های A، B ۱، B ۲، C، D، و E غنی شده و همچنین ماده‌ای به کلرلا در آن وجود دارد که از ۶۰ درصد تشکیل شده و می‌شود. ری و موارد دیگری مک میند. لاوه ر این ارش ده اعث سریع متابولیسم دن میود و سرعت سموم را دفع میند.

لبرتو ماسترومتئو، سرآشپز وصی ستاره در اسپانیا، از رفداران رگ مصرف لبک دریایی است. او در مورد اسپیرولینا و کلرلا می‌گوید: «آنها دارای ارزش غذایی بسیار زیادی هستند، زیرا با خوردن مقداری از گیاهی که می‌توانید از گیاهی بهتر دریافت کنید، می‌کنید. من درت ایی وقالعاده ریزجلبکا منابع نظیر اسیدهای رب راشباع امگا من دلیل است من معمولاً اسپیرولینا و لرلا را در مام اهایم رار میدهم.»

مصرف دریایی وسط رونالدو، مسی و نزما وبی اثیر مطلوب ودش را نشان داده است رونالدو، ساله، رین لزن منچستریونایتد در ل ود و ار در مامی رقابتا موفق لزنی د. مسی ساله در اولین ل ود رای اری snap رمن، ل مر رساند و اس ل داد.

رم نزما ساله م ا دن نابراین اید داشتن لبک دریایی در ر وعده ایی سود ادی داشت.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم