نسل دی واکسنهای ووید ونه واهند وود؟رارو- وع ووید -۱۹ ناشی از رونا وایرس اد نفسی (SARS-CoV-2) ماکان دیدانی است. میلیون ها نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادن و بسیار زیاد از بین مدت ها پس از ابتلا به آنها از عوارض و عوارض ناشی از رنج میبرند. در حالی که ما در خود در مورد پیشرفت بیماری هایم و داروهایی داریم که در درمان آن بیماری وجود دارد و هنوز راهی برای تقویت واکسن ها به منظور بهبود بیماری های با بیماری های جدی منشاء ویروسی پیش رو داریم.

ارش رارو نقل از الجزیره، وسعه واکسنها سیار مشکل است و ایجاد واکسن ووید-۱۹ داستان وده است. با این وجود، در حالی که توزیع واکسن های موجود در سراسر جهان ادامه دارد ما هم چنین باید منتظر نسل بعدی و اکسنهایی باشند که پاسخ ایمنی قویتر و قویتری را ارائه دهند. واکسنهای نسل دوم وید-۱۹ اید ر اساس موفقیت واکسنهای ساخته شده وند. در که واکسنهای mRNA که به طور مخرب مورد استفاده قرار میگیرند پاسخ ایمنی به پرورش Shahris-CoV-2 را در حالی که میکنند همیشه مشاهده میشوند که جهشها و سویههای تازه میتوانند باعث تغییر ساختار واکسنها شوند. نسل دی واکسنها اید ا دف محافظت از ما در رابر سویه های لی و نده رف نظر از اینکه در ون.

لاوه ر این واکسنهای نده اید وانند ر انتقال ویروس را از افراد واکسینه دهاند اهش دهن. این بدان معناست که واکسنها می توانند بارهای ویروسی را کاهش دهند که معمولاً در مرحله آغازین با بالاترین سطح از بادیهای خنثی کننده همراه خواهند بود که می توانند از فرصتی برای تکثیر در داخل میزبان و انتشار یافتن هدف قرار گیرند.

ما م نین نا داریم این اسخ ایمنی ا د امكان ولانی سیار مهم است اگر میواییم ا وع رونا در مقابله انی مقابله با نیم واکسنها ارزان و در دان و در دستر است. یکی از واکسنهایی که در حال توسعه است و امکان دارد به حل برخی از مشکلات کمک کند واکسن «خود تقویت کننده ام آر آن ای» (Sam) ساخت شرکت فناوری زیستی «گریتستون» (Gritstone) است که Grit-Hri9l0 نام دارد. mRNA این موضوع نشان می دهد این ناوری ممکن است ایمانسازی را ود د. سپس دوزای متر و احتمالا ویت نندهای متری نیاز است.

واکسن GRT-R910 وارد مرحله اول مایش در ریتانیا میود. علاوه بر تولید با آنتی بیوتیک برای تولید سنبله (یا پرورش پلپومر در بیماری های علمی گیاهی است که به شکل یک ساختار بزرگ می شود به عنوان سنبله (اسپایک) یا سطح از پلپومر طرح ریزی یک پوشش پوشش است) ویروس در ود ای داده است را ن ایجاد ند.

داروسازی «گریتستون» در آنیهای اعلام رده GRT-R910 «اندرو آلن» مدیر عامل گریتستون میگوید: «واکسن سام کووید ما برای ایجاد پاسخهای قوی سلولهای» لنفوسیت تی کشنده «(یکی از انواع لنفوسیت تی و نوعی گلبول سفید است که سلولهای سرطانی، سلولهایی که آلوده شدند (مخصوصا به وسیله ویروس) یا. سلولهایی که به شکلی دیگر آسیب دیدهاند را میکشد) Cd8 + T)) طراحی شده است و علاوه بر آن بر پاسخهای ضد بادی خنثی کننده قوی، افزایش ایمنی به ویژه در جمعیتهای آسیب پذیرتر را ارائه می دهد.

از علاوه بر این، از آنجایی که سطوحی از آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند سنبله (اسپایک) در حال توسعه هستند و گاهی اوقات تا حدی از ایمنی ناشی از واکسن فرار می‌کنند ما GritHri9l0 را به گونه‌ای طراحی کنیم که توانایی بالقوه‌ی درمانی‌ای در برابر ویژگی‌های خصوصی داشته باشیم. انواع SARS-CoV – این معنی اسخخای ایمنی وییر، استردر و ولانیر و رار ایمنی متر است. م نین، این معنی ن است الزام ریق دوزهای ویتی در مقابله با سویها اه واهد افت».

سیاری از ورها ا درآمد م متوسط ​​ادر امین داد واکسنهای ووید-۱۹ این ورها مجبور به ستند رنامهایی مانند رح وواکس سازمان آنی دا (WHO) رکتایی ور اص ر دریافت واکسنهای وید-۱۹ این رکت ناوریای رای ردن واکسنهای موجود در وا ایجاد رده و ن را. «زیکوم» (Ziccum) ا رکت داروسازی لژیکی «یانسن» (Janssen)

این وجود، وهشای این دو رکت در مورد کووید-۱۹ نمی‌رود. آن دو شرکت هم چنین در تلاش هستند تا روند تولید و دسترسی به واکسن های ابولا و RSV یانسن (واکسنی برای مقابله با ویروس سین سیشیال ویروسی ویروسی که شایع ترین علت بیماری دستگاه تنفسی تحتانی در نوزادان و نیز مهم ترین پاتوژن در کودکان کم سن است) را تغییر دهد. ارائه دهنده. وم استدلال میند ا استفاده از ناوری ود رای نابراین، در ن ور میوان واکسنها را نقاط دورتر از العبور دنیا ویل داد.

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial