نایهای ندوتیز ​​مهدی ارتار رهاد مجیدی

[ad_1]

شکست ذوب آهن مقابل استقلال در حالی که این تیم با خلق موقعیت بیشتر و مالکیت بر توپ و میدان، زمین را ترک کرد و همین موضوع دستمایه یک سوال از فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال در نشست خبری شد.

ایی مجیدی در اسخ سوال رنگار مبنی ر سلط وب ن ر وپ، ا لید از وزه مورینیو : این یک واکنش مثبت و منفی ادی در ای مجازی مراه د و البته مقدمهای د ر و ا مربی م ان ای.

تارتار در صحبت اولیه خود در بازی با استقلال میگوید: «نمایش بازیکنان جوان ما واقعاً قابل توجه بود و ما در سراسر بازی، کنترل خوبی بر جریان مسابقه داشتیم و خطرهای زیاد و خطرناکی را ساختیم و کمی بدشانس و کم دقت بودیم که نمیتوانیم به آن برسیم. ل رسیم. اید در ازای دی این موقعیتا را دیل ل نیم.»

او در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات فرهاد مجیدی گفت: «من اهل کری خوانی نیستم و دوست ندارم به کسی کنایه بزنم، اما تحسین هایی از تیم ما شد، من را امیدوار کرد که راهمان درست است. له ما وپ را اصفهان ردیم ا دیگر از دست ندهیم، ا دفعه د اید ای دن رک و در دادن رصت،

وی افزود: مربی اید می دایت اوست، ورد و تجربه در رخی از مهای لیگ رتر نین دیده نمیود.»

مدیر وب ن در مورد نمایش مش : وظیفه ما امتیاز رفتن نیست و زی وب م ست. ای ما از این رصت استفاده می کنند، ولی دشانس م وندند. من ر مینم رچقدر م دشانس اشی، اگر در وتبال ار نی، الاخره این ار نتیجه

مهدی تارتار در مورد شکست تیمش اظهار داشت: «برای بازی در مقابل تیمهایی که فقط نتیجه می‌خواهند، باید باتجربه‌تر شوند و بازی‌های دیروز و غفلتی را که باعث شود از دست دادن سه امتیاز می‌شود، از همان تجربه‌هاست که باید به صورت واقعی برایمان اتفاق می‌افتد. »

او ا اشاره دارد مش : ن ماهها محصول ر و روژهای وندند در این اشگاه اجرا د. نن می از ودم اقی آشته اشم. می لی از ازیکنانش وند ستارهای نده وتبال ایران اشند.»

سرپرست ذوب آهن در مورد نقل قول مجیدی، از ژوزه مورینیو، اظهار داشت: «خیلی است که مربیان ما مربیان و نقل قولهای آنها را می شناسند، اما شاید یک نکته بزرگ را از خوب برده باشند. اگر الا رفی میند، وانه موری اروپا ا ورتو و اینتر را دارد. سالها ا لسی و رئال مادرید رمان ده و اینطور نیست د از ند درنشینی ایدند. ال رای من میشه احترام اشتن ریف در اولویت وده و رجیح میدهم

ورزش سه

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما