نامه اری درباره ارشاد

[ad_1]

نماینده تهران در نامه ای سرگشاده به سردارسرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده کل مدیریت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شیوه اجرای طرح عفاف و حجاب به مواردی که حقی از زنان تضییع شده محدود و معدود را خواستار شد.

ارش ایسنا در نامه محسن راهادی

وظیفه ذاتی و شرعی نیروی‌انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران، حفظ نظم‌ و امنیت‌داخلی کشور وحفاظت از ارزش‌های اسلامی است، ماموریتی و با توجه به بالا که کارنامه و مدیریت نیروی انسانی در این وادی از موفقیت و موفقیت‌های قابل تجلیل و تقدیر است.

در این میان اما ماسفانه سبک اجرای آنون اف وحجاب ا سوی نیروی انتظامی در همین راستا پیرو بازگشت به تعداد و پر انرژی گشت‌های ارشاد ذیل طرح اجرای قانون عفاف وحجاب به سطح شهرها، به عنوان وکیل مردم عزیز ایران نکاتی را در قالب توجه به حق مردم از ضابطان خدوم نیروی محترم مدیر عامل می‌کنم که امیدوارم مورد توجه و توجه قرار گیرد. نا در ارتقاء امنیت اجتماعی است، مثمر

اجرای عفاف و حجاب از پرمناقشه یکی از موضوعاتی است که در همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در مورد توجه به قانون تصمیم گرفته می‌شود و بر اساس سیاست‌های اجتماعی-سیاسی دولت‌ها در روند و سبک اجرا، فراز و فرودهایی بوده است، اما آنچه در همه ادوارهای مشترک است. توجه و توجه به ارزش ها و شعائر دینی بوده است، کما این که اولین سازماندهی در این حوزه در دولت سازندگی کلید خورد و راهکارهای 16 گانه طرح حجاب و عفاف در اصلاحات دولت اصلاح شد، در دولت نهم قانون عفاف و حجاب تصویب شد و برای اجرا نیروی انتظامی ارجاع د. این همه گواهی می‌دهد که در دولت‌ها دغدغه اجرای طرح یا قانون عفاف و حجاب وجود داشته است و سیاست کلان و اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اجرا و فراگیری آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعائر دینی بوده است. اهتمامی دارای د و رهای ویژه است سبک و ونگی اجرای ن ازمیردد.

مراسمی که مستحضرید، رهبر معظم انقلاب در سفری که در سال 91 به خراسان شمالی گفته اند: «از همین که استقبال امروز خانم خانم بودند که در عرف معمولی به آنها می گویند بدحجاب حالا چکار کنیم ردش کنیم؟ مصلحت است؟ است؟ نه دل متعلق این است او نقصی دارد. مگر من ندارم. ن او اهر است و نقص ای ر اطن است و نمی نند. ما ضعیف داریم و او مضطر دارد. ا این نگاه و این روحیه رخورد نید، اما انسان نه منکر م می ند اما نه منکر آن وش ن

تاکید و توصیه رهبرمعظم انقلاب بر مدارا و نهی ایشان از پراکنی در بخشی از جامعه، موید سبک و روش اجرای قانون عفاف و حجاب است و تکلیف را برهمگان و به ویژه نیروی محترم مدیریت به عنوان ضابط اجرای آن نفر می‌کند.

نازمند موزش ابطان و ماموران نیروی مدیریت در این مینه است، وش رویی، داشتن سعه در و

البته به این موارد تاکید و سفارشات در مواردی که امیدوارم به صورت معدود و محدود بروز یافته باشد، برخی سبک ها از ماموران گشت ارشاد با کم حجاب در سطح شهر شایسته عنوان نیروی انتظامی که بنا بر هویت ذاتی اش قرار است حافظ و مامن شهروندان ورای شهر است. دین و ملیت آن اشد نیست.

تصادف نطورکه در مواردی محل لایه رخی آنوادها و ماری از نان رارگرفته است. برخوردهای مختلف و سلیقه ای با پوشش از برخی از ضابطان، هدایت آنها به ون‌های گشت ارشاد، استفاده از ادبیات نامناسب، تحقیر و برخورد نامناسب برخی از ماموران زن در محل بازداشتگاه و برخی از برخوردها با زنان از برخی موارد جلوگیری می‌کنند. اد ده است. موارد این نینی نه در آن نان ایران اسلامی است و نه نده مجریان رح اب و اف

قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به جایگاهی از زنان کشور بدل شود و یا مستمسکی برای بهانه جویای معاندان نظام و مدافعان دروغین حقوق زنان در خارج از مرزها قرار گیرند.
همچنین به این نکته توجه شود که باید به فسلفه ذاتی تشکیل نیروی انتظامی، این نهاد باید مامن مردم باشد، چرا که مردم در انواع آسیب‌ها و بزه‌هایی که در شهر بروز می‌یابد نیروی انتظامی است و اگر این نگاه از مردم سلب می‌شود، پناه می‌برند. رامش و سایش مطلوب در ات نیروی انتظامی لی افته را نیابند اید ناه رند و از اید مد؟ ما واقفید اگر امنیت امنیت و اعتماد مومی مردم این سازمان دشه دار ودران ن امری آسیب و

زنی رها شده در شهر اگر بنا به تجربه شخصی اش برای مدد گرفتن از نیروی انتظامی به عنوان ماموران و حافظان امنیت شهر حس امنیت باشد و از هراس فرم پوشش و شکل ظاهری از پناهجویی به نیروی انتظامی بازبد و چشم بر تعدی و تعرضی که به نظر می رسد. او ورت رفته ده ندد لیف مجرم و متخلف و متعرض

امیدوارم حضرتعالی تدبیری بیاندیشد که در مواردی که حقی از زنان را تضییع می کند، محدود و معدود است در اجرای این طرح مهم و حساس مامورانی زمام کار را در دست گیرنده هایی که خود در قانون متعهد و بر حقوق شهروندی هستند. ائر دینی و اسلامی و امه واقف اشند.

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما