منتفی دن افزایش ارانه نقدی؛ را مجلس میم دولت را وتو رد؟

[ad_1]

رارو- رحیم زارع کمیته کمیسیون تلفیق بودجه گفت: یارانه پیش بینی شده سال بعد از 45 هزار تومان در نظر گرفته شده و منبعی برای افزایش یارانه در سال محل گندم و سایر از 1401 نیست، زیرا یارانه کالاهای اساسی به مردم پرداخت می شود.

به گزارش فرارو، کمیسیون تلفیق بودجه 1401: با توجه به اینکه دولت ارزی را در حذف کرده و مبالغی را برای انتخاب دارو و گندم در نظر گرفته شده، یارانه پیش بینی شده 45 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حفظ یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده است، اظهار داشت: کسانی که یارانه آنها را قطع کرده اند می توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون در سال 1401 ثبت نام کنند تا بعد از بررسی یارانه آنها دوباره باقی بماند.

این در حالیست که دولت در زمان ارائه لایحه بودجه طرحی را حذف کرده بود و اعلام کرده بود که به جای ارزی مبلغ یارانه از ماهی 45 هزار و 500 هزار تومان به 110 هزار تومان افزایش میابد و حتی مشخص شده بود که کارت نان به آن می رسد. مردم داده ود ا ر اثر آرزو اقشار امعه سیب نبینند.

منتفی دن افزایش ارانه نقدی؛  را مجلس میم دولت را وتو رد؟ارز ومانی اعث افزایش درصدی متها میود
مرتضی استاد اقتصاد دانشگاه ربیت مدرس در و رارو با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی دارای جنبه های مختلف است، اظهار داشت: دولت قصد دارد به یکباره آرزو کند که این موضوع را حذف کند به هیچ عنوان منطقی و به صلاح معیشت مردم نبود، زیرا این کار باعث یک شوک تورمی می شود. بسیار شدید است که باعث افزایش قیمت ها در بازار می شود، بنابراین با توجه به شرایط باید این کار به صورت یک دفعه انجام شود که مجلس جلوی این کار را بگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه حذف ارز 4200 تومانی باعث می شود تمام کالاها افزایش پیدا کند که به میزان 4200 تومان به 23 هزار تومان می رسد که از ارزی برای خرید ارز در بودجه سال آینده تغییر پیدا می کند که این موضوع باعث می شود. در ا دو سال نده الاهایی آرزو رجیحی نها لق میرفت یک افزایش نزدیکی دارد وند.

عزتی: این در حالی است که می‌خواهد بر روی سایر کالاها بخواهد و همچنین می‌تواند باعث رشد دسته جمعی قیمت‌ها شود، بنابراین باید در این زمینه مجلس و دولت به این تفاهم برسند که خدماتی را انجام دهد و یک بازه طولانی مدت داشته باشد. ارز 4200 تومانی را حذف کند، زیرا نمی توان تخصیص را برای همیشه ادامه داد و در صورتی که برجام احیا شد و تحریم ها نیز رفع شد، این موضوع می تواند زمینه را برای حذف ارز 4200 تومانی فراهم کند.

این اقتصاددان با تاکید بر عدم حذف ارزی افزایش یارانه نقدی نیز منتفی است، کرد: به اعتقاد دولت به جای اینکه بخواهد نقدی بین مردم توزیع کند، باید این منابع را مصرف یارانه کند، تجربه پرداخت یارانه نقدی در سال. وبی موید این موضوع است وجه ساختار ورمزا اقتصاد در ایران،

عزتی ادامه داد :، اما اگر دولت کارگران کارزایی ایجاد کند، این موضوع درآمد خانوارها را به صورت پایدار می کند و باعث رشد اقتصادی می شود، از سوی دیگر کشورهای دیگر در پرداخت یارانه به صورت بلندمدت و دائمی نشان می دهند این موضوع است که با پرداخت. این مبالغ ولید ن ور ل میوند.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر پرداخت مبالغ عنوان یارانه نقدی به مردم تبعات تورمی بسیار زیاد است که باعث ایجاد شوکهای قیمتی شدید می شود، بنابراین اگر دولت بخواهد چنین نقدینگی عظیمی را به جامعه پمپاژ کند قدر مسلم سطح عمومی قیمت ها با رشد مواجه می شود، دولت باید بانک تورم را کنترل کند و از درآمد حاصل از درآمدهای خود را صرف تولید کند، تنها در این صورت است که هم از یک سو اقتصاد رونق گرفته و قیمتها کنترل می شود و از سوی دیگر سطح درآمدی مردم نیز با افزایش روبرو می شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: زیرا اگر قرار باشد با افزایش یارانه ها سطح معیشت مردم را بهبود ببخشد، در آن طرف این نتایج حاصل از افزایش تورم نیست و در نهایت مردم نه تنها با پرداخت این یارانه ها قدرت خریدشان افزایش نمییابد، بلکه باید بیشتر افزایش یابد. بپردازند تا زندگی خود را اداره کنند، بنابراین در حال حاضر پرداخت یارانه نقدی به مردم نمی تواند عملی شود، زیرا تجربه گذشته در این زمینه به خوبی موید آن است، بیشتر از آن چیزی که به مردم داده می شود، آنها باید خرج کنند، تا نسبت وانند داقلهای معیشت و را امین نند، ر این اساس نین وهایی در نهایت رر مردم است.

عزتی با اشاره به اینکه بیشتر دولت های افزایش یارانه نقدی را با اهمیت سیاسی انجام می دهند، بیان کرد: در سالیان مختلف شاهد بودیم، دولت ها برای جمع آوری رای، میزان افزایش یارانه های نقدی می دهند، که این کار به هیج عنوان از نظر علم اقتصادی است. دارای وجیه نیست، ارانهای اید ورت دفمند وزیع ود،

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما