مله «کیهان» لاحت : را از روسیه انتقاد میکنی؟روزنامه سین ریعتمدار در مار امروز ود دت از «حشمت الله لاحت» دت انتقاد رد.

روزنامه کیهان در امروز شماره خود: در حالی که تصمیم قطر با کارشکنی آمریکا در زمینه تحریم‌ها و ارائه معتبر نافرجام ماند، یک نماینده سابق مجلس و حامی دو آتشه برجام ادعا کرد روسیه مانع از رسیدن به نتیجه دوحه شده است.

متالله لاحتحت روزنامه رق : در نگاه لان ما در نظام نالمل ا دو دسته ور رف استیم؛ کشورهایی که با شعار استقلال سیاسی و دیپلماتیک در اجرای خود گام برمی‌دارند و دسته دوم کشور‌هایی هستند که در مناسبات جهانی نقش کشور‌های همسو را بازی می‌کنند. در این راستا من بارها در گفتگو با رسانه‌ها عنوان کرده‌ام جمهوری اسلامی هرچه سریع‌تر باید برجام را از جنگ داخلی گل بیرون بکشد تا آن زمان شاهد حصول توافق باشد. اما نشست دوحه دوحه نشان داد ماکان لیم مذاکرات ستهای ایران در لآلود نگ ملی وطهو نابراین اگر در ر میز مذاکرات لوت د، اما من از ملی روسیه در دوحه م مانع از رساد س اید اینگونه نتیجه رفت در نشست دوحه نچه محلی از اعراب نداشت، نشان ملی مهوری اسلامی ایران ود.

از این ا متأسفانه ماکان حمایت مهوری آن‌هم در شرایطی که اکنون همه‌ی کشور‌ها به‌خصوص همسایگان ما در سایه‌ی جنگ‌های غیرقانونی سعی می‌کنند بیشتر تلاش کنند برای اینکه بخواهند خود را داشته باشند، اما متأسفانه این جنگ به یک قربانی‌اشدن یک کشور برای قربانی کردن ایران پیش‌پایه دولت بدل شده است. ازاینرو را میویم نچه مذاهب جلسات ایران در دوحه

وی می‌افزاید: من همیشه گفته‌ام که ایران با تحدید قدرت‌های می‌تواند مسیری را در پیش داشته باشد که هرچه سریع‌تر به توافق برسد، اما متأسفانه رفتار ایران در این سال‌ها به نحوی باعث شد که عوامل هسته‌ای به دیگری بازیگران بی‌ربط گره بخورد و این موضوع باعث شود. د رونده الیتای ستهای ایران موازات ن ورهای دیگری، ورای اشیه لیج ارس م این سارت را دا دا دا ماکرات. در صورتی که مذاکرات دو طرف اصلی، نی ایران و ایالات متحده آمریکا مریکا و رف ناظر نل آنای نابراین مام عزیزگرانی ور مستقیم ا رمستقیم رونده الیت ستهای و مذاکرات

اظهارات این نماینده سابق مجلس در حالی است که حتی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفر به تهران بر مخالفت با توافق ایران و آمریکا در قطر نیست. اما این موضع بورل هم که بگذریم، باید از آقای فلاحت‌پیشه بپرسد، این روسیه است که برجام را شکست داده است، از آن خارج شده و تحریم‌ها را به ۱۷۰۰ مورد یا دولت آمریکا وارد می‌کند؟ روسیه است اید دهد دشکنی رجامی رار نمیکند ا مریکا؟ روسیه اید در این مینه می دهد ا مریکا؟

اگر می‌گوید تحریم‌های اصلی را لغو نمی‌کند – و آن را به عنوان تهدید همیشگی- بالای سه توافق کذایی نگاه می‌دارد و حاضر هم معتبر نیست ارائه می‌دهد، چرا آقای فلاحت‌پیشه به جای اعتراض به خیانت آمریکا و اذعان به این که آمریکا دنبال توافق متوازن است. – و مفید ال ایران نیست- روسیه را میند؟ دف او از این وشدمتی رای مریکاییا ست؟ مموریتی دارد ا مریکاییا از او ویی باید این ادبیات مغشوش، نها را رئه ند؟


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم