مقصر ولید اودروی ست؟

[ad_1]

رارو- مجادله لیس و ودروسازان ر سر ودروهای داخلی د از ادف نجیرهای آن و از نشدن ایربگنها داد. در این رابطه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره حادثه بهبهان و بازنشدن خودروهای خودروها گفته است: «اکثر خودروهای حادثه دیده دارای ایربگ بودند، اما در این تصادف از عقب نشینی دچار حادثه شدند. در مجموععدم سیب دیدگی ودروای ال از روبه رو اعث د اِربگای نها مل نکند. از میان ودروی راید م ودرو دلیل سا ولید، عقد ایربک وندند. در این ادث از محصولات سایپا ودرو دارای ایربگ ودهاند ون خورده از ورت رفته ایربگاند مل نک »

به گزارش فرارو، نعمت بخش اضافه کرده بود: «باید این نکته را اعلام کرد که اکثر خودروهای حادثه دیده دارای ایربگ بودند، اما در این عقب از تصادف رخ داده و به همین دلیل ایربک ها باز نشده است. البته راساس وانین اگر سرعت دو ودرو در ادثه متر از لومتر اشد ایربگ نها از نمیود. نا نماند. رخی از ودروهای این ادثه د از ادف اموش ودهاند و ایربک مل نکند.»

در واکنش به این سخنان نعمتبخش، سرنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفته است: «از اظهارات دبیر انجمن خودروسازان بسیار تعجب کردم، چطور ممکن است که در یک تصادف رانندگی همه خودروها از قسمت عقب دچار آسیب دیدگی شوند و این اتفاق بیفتد. موضوع نوان دلیلی رای ازنشدن ایربگ اعلام ود؟ لی منطقی است وقتی ودرویی از سمت سیب ند، ودرویی دیگر از سمت لو ا ن رخورده است. نی ودرو ا م ادف ردهاند و ایربگ دام از نیامده، ون مه از سمت سیب دیدهاند؟»

جهانی ادامه داد: «انتظار این است که به جای پاسخهای غیر فنی و غیرمنطقی و به جای مخدوش کردن افکار عمومی با اینگونه نگرشها، همه و همه به فکر اصلاح و بهبود نقایص ایمنی و ارتقاء کیفیت عمل خودروهای تولید داخل باشند تا ضمن انجام وظایف، گامی. رای ایمنی ر مردم رداریم.»

نجال اودروی  سانی مقصر ادفات مرگبار ستند؟مقصر ولید اودروی ست؟
امرالله امینی ارشناس نعت ودرو در و ا رارو اشاره به موضوع ودروهای ساخت داخل نها مجموعه مرتبط نمی ود، : در این رابطه باید به مواد اولیه ای که برای ساخت قطعات خودرو استفاده می شود، توجه کرد که باید به چه مواد اولیه ای که برای ساخت قطعات خودرو استفاده می شود، توجه کرد. اشد.

وی افزود: اما در این زمینه ارزان‌تر می‌شویم که از بیکیفیت‌ترین و بهترین قطعات چه از سوی خودروسازان و چه از سوی خودروسازان استفاده می‌شود، بنابراین یک موضوع تهیه مواد اولیه نامرغوب و بی‌کیفیت است که می‌تواند به عنوان مثال خودروهای خودروها به موقع انجام شود. مل نکند، در این مینه سازانی ایربگا رای ودروسازان

امینی اظهار داشت: از سویی مشکل استفاده از مواد اولیه نامرغوب تنها در صنعت خودرو نیست، بلکه در مورد برگشت خوردن محصولات کشاورزی از جمله فلفله استفاده از سموم و آفاتی که از چین بسیار بیکیف وارد شده است، در صنعت خودرو نیز استفاده می شود. از مواد اولیه نی استند اعث روز نین مشکلی ده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: به یک حلقه گمشده ایمنی در صنعت خودرو مورد بررسی کیفیت و نظام ارزیابی ساخت است که به هیچ عنوان در ساختار ساختار و قطعه سازی وجود ندارد، در این زمینه سازمان استاندارد به عنوان متولی این موضوع در کشور نیز هست. به هیچ عنوان مسئولیت خود را برعهده نگرفته و در تست های جاده ای که باید خودروها را به صورت دورهای آنها را پاس می کنند، کاملاً سالم باشند از نظر ایمنی و، اما چنین روندی به هیچ عنوان در ایران اجرا نمی شود و سازمان استاندارد نیز در این زمینه. اسخگو نیست، نابراین مین ور مشاهده مینید نجیره اعث ولید ودروی

وی با اشاره به اینکه آموزش و وجود نیروهای متخصص برای قطعات خودروهای داخلی از تولید بیشتر بسزایی است، ادامه داد: برای انجام این کار در این زمینه نیز خودرو هیچ عنوانی عمل نمی کند و با وجود نیروی انسانی مازادی که آنها را می پذیرند، اما این کار را انجام می دهند. انسان به هیچ عنوان از تخصص لازم نیست، از سوی دیگر به نوعی می توان گفت حتی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ کاری نیز نمی تواند به خوبی عمل کند، زیرا در تصادفات در بهبهان خودروهای مونتاژی نیز با صدمات بسیار زیادی روبرو می شود، بنابراین کیفیت ساخت بسیار زیاد است. این نوع خودروها نیز با این که به صورت سی کی وارد شده و در داخل مونتاژ می شوند، بالا نبوده است، اگر ما در شرکت های نیروی متخصص داشته باشیم به هیچ عنوان چنین مشکلی برای خودروسازان به وجود نمی آید.

این دانشمند نعت ودرو، انحصاری ودن این نعت را دیگر مشکلی دانست ولید ات نتیجه میود، آن رد: با توجه به انحصاری که برای دو خودروساز بزرگ کشور وجود داشته است، آنها خود را ملزم به افزایش کیفیت محصولاتشان به منظور جلب رضایت و افزایش سهم بازار خود نمی کنند، در حال حاضر یک بازار انحصاری در اختیار آنها قرار می گیرد، بنابراین تا زمانی که صنعت تولید شود. خودرو در انحصار دو شرکت ایران خودرو و سایپا باشد، آنها به هیچ عنوان از عزم لازم برای تولید خودروهای باکیفیت نیاز نخواهند داشتند، تا جان مردم و دارندگان خودرو را حفظ کنند.

امینی اطرنشان رد: مشکل دیگر در این مینه دولتی ودن نعت ودرو است در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد که شرکت های خودروساز حیاط خلوت دولت های مختلف تبدیل شدند و آنها را به جای این صنعت تبدیل کردند. و باتجربه را بر سرکار بگمارند، افراد سیاسی از سوی دولت به عنوان مدیر صنعت خودرو می‌شوند که نتیجه آن را می‌بینید که با تغییر دولت مدیران نیز تغییر پیدا کند، با این وضعیت ثبات مدیریتی را در شرکت‌های خودروسازی شاهد نیستیم.

وی بیان کرد: این امر است که شرکت خودروسازی را به حال خود رها کرده است، زیرا با توجه به هزینه های گزافی که مدیران به گردن شرکت های خودروسازی گذاشته اند، امروز دولت نمی تواند، اقدامی کند و یقه خودروساز را بپذیرد، زیرا در دولت های مختلف با خودروسازان متفاوت است. خودروسازان خواستار احداث سایت های مختلف در فشاری مانند ونزوئلا، سنگال و …، شدند که با چنین اقدامی سرمایه خودروسازان به هدر رفتند، یا در داخل نیز نمایندگان مجلس برای حوزه انتخابی خود درخواست احداث سایت استانی کردند، که زیر ساخت های چنین خودرویی قرار گرفتند. موضوعی راهم نبود.

امینی اذعان داشت: چنین اقدامی باعث ایجاد سیاست های سر بار برای خودروسازی می شود و به جای اینکه منابع خودروسازان خود را صرف تحقیق و توسعه به منظور افزایش کیفیت خودروهای تولیدی کنند، فقط مسائل دیگری است، بنابراین تا زمانی که نگاه بر صنعت خودرو حاکم باشد. اشد، مشکلات از نخواهند رفت، رفتن واهد د.

این استاد دانشگاه با اشاره به ویژگی هایی که یک مدیر خودروساز باید از آن خودرو باشد، گفت: مدیری که بر مسند یک شرکت باید ساخت می‌نشیند، فردی قوی، مستقل، کاربلد، مسئولیت پذیر است و در عین حال زیر حرف سفارشی در موارد مختلف. نرود، را وضعی امروز نعت ودروسازی ا ن روبرو است، ا دودی مره ملکرد مدیران نالابق و ناکارآمد. این امر است که قوه قضاییه و مجلس نیز در کنار دولت به هیچ عنوان به وظایف خود در رابطه با عملکرد عملکرد شرکتهای خودروساز عمل نکردند، که وضعیت امروز به اینجا کشیده شده است که صدای همه از کیفیت خودروهای داخلی بلند شده است.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما