معاون روحانی: دستمان روی ماشه است

[ad_1]

ایسنا: علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تشریح مجاهدت ها و ایثارگری های شهید سردار قاسم سلیمانی و همچنین نحوه آمادگی برای اغاز تولید سوخت 20 درصد پرداخت.

صالحی با حضور در برنامه «قرار قاسم» در شبکه 5 سیما، با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید سردار سلیمانی و المهندس و شهیدان شهیدشان اظهار داشت: این شهدای عزیز اسوه هایی هستند که باید به ملت و نسل های آینده معرفی شوند، تا این نسل ا وند راه ودشان را دا نند.

وی اکید رد: نمی واهیم اسطوره سازی نیم لکه می واهیم اسوه سازی نیم. اسطوره ا الات سروکار دارد، اما اسوه ا ات واقعی در ماست می وان راحت الگو رار داد. سردار سلیمانی انسانی مثل دیگران وانست الگو ود.

سازمان انرژی اتمی گفت: اینها جهاد اکبر یا جهاد نفس و خودسازی کردند و در بستر دین و ایمان حرکت کردند و بعد به جهاد اصغر پرداختند و آثار ماندگاری از خود بجای گذاشتند.

وی با اشاره به دیدارهای منظم با سردار سلیمانی در کسوت وزیر امور خارجه گفت: شهید سلیمانی شخصی دوراندیش بود و کاری بزرگ کرد که سمت و سوی اتفاقات عربی را از جمله مصر و لیبی و تونس و بویژه سوریه را حدس بزند و بخواند.

صالحی با اشاره به تقویت روابط سوریه با مصر بویژه در زمینه اطلاعاتی در زمان مرسی و حمایت سردار سلیمانی از سوریه که از ارکان اصلی مقاومت بود، گفت: اگر سوریه می ریخت، مقاومت یک رکن اساسی خود را از دست می داد. لابه لای سوریه سوریه سردار سلیمانی این ور نگ انی لیه او راه انداخته وند، وارد د. د در مقابل این مه انی مک سوریه رفت. در -8 سال من دوراندیشی و مت والای د سلیمانی سوریه ابرجا مانده است. ملت سوریه لاش و مقاومت رد، رهبر سوریه، ار اسد م رهبری

جمهوری با بیان اینکه در داخل هم رئیس برخی از موفقیت در سوریه مردد بودند، به گوشی هوشمند پیش از فتح مکه اشاره کرد و گفت: شرایط در سوریه خوب نبود اما شهید سلیمانی با اطمینان خاطر به نصرت الهی ایمان داشت. افق موضوع سوریه نوز روشن نبود اما رای سی در دل وود رق می رد. مایت رهبر معظم انقلاب اسلامی در این ایا درت و اعتماد نفس می داد. الان د از سال انیت رمانده ای ر اساس لانیت و ایمان رماندهی و در ستر دین رکت می سان ا اتاد.

صالحی با بیان اینکه کار شهید سلیمانی دو بخش نظامی و فرهنگی داشت، بیان کرد: لازم بود برداشت مردم و افکار عمومی که بی اسلامی در آنها اتفاق افتاده بود، از انقلاب اسلامی برداشت صحیحی باشد. درست در این ورها روشنگری می د و ا نخبگان نها ماس رقرار می ردیم.

سازمان انرژی اتمی : وصیه د سلیمانی دا و سیمای مصر رفتیم. سوال ردند را می واهید مصری ا را نید. استفاده از آنات رت ا م اید در ابتدا ریف مشترکی از و snapk داشته اشیم. ار ما ار معنی ا م ا د ار ار ار ر ال س نه نیاز است ما را ند و نه ما را نیم. د سلیمانی در این وادی ا ورود رده ود و این اهی را در ریف انقلاب اسلامی مردم مصر می داد.

دکتر الحی در وص از ولید سوخت و مادگی سازمان : ازرسان ایند لمپ ند. نظارت انس در نده نزدیک اید سول از اورانیوم را ویض نیم. ما اید موبه مجلس را اجرا کرد نیم اما دولت در نامه ای در وص ونگی اجرای ن اد اجرا ند و رئید دول ما سرباز نظام استیم و دستمان روی ماشه است. رمانده اید دستور دهد. ما لی سریع می وانیم ار را روع نیم.

رهبر سازمان انرژی اتمی ایران در پایان سخنانش با اشاره شجاعت سردار شهید در حضور در جبهه های مختلف مقاومت نشان داد: شهید به مراد خود حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام تاسی کرده است که عطوفت، رافت و رحمت بیکران داشت. مین سیاق وش د سلیمانی محل وفت رای رزندان م و دا وده است. از رفی م دست و ازویش وی ود و دون رس و لرزه در رابر دشمن می ایستاد و اسخ می داد.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما