مدل انگان CC از سدانهای وندی


رارو- سدان ریتون CC ر ند انگان مچنان سدانهای وندای است.

ارش رارو، ریتون CC دیگر رچمدار سدانای انگان نیست و ای ود را UNI-V داده است. اما مچنان در ن و رخی ورهای سیایی رفدار دارد. این ودرو در ازارهای آنی ن ا ار دلار است در مقایسه رقبای م رده ود، معقر نظرس.

مقایسه ریتون CC مدل ا س لیفت ن و نشان می دهد رات در نسخه از نها اسپرای لو و ام ده در داخل ابین نل ویه، ربیلک رمان و اهرم دنده نیز راتی داشته اند.

اما در مجموع نمی توانم بگویم که چنگان فیس لیفت ارائه کرده و به نظر می رسد که شرکت چینی متوجه تغییراتی در نسخه جدید اعمال نشده است تا از این خط تولید بدون ایجاد دوباره بهره ببرد.

انگان ریتون سی سی ا واندای النترا نی؟

مان مپان انگان، ریتون سی سی را رضه رد، دود ار سال میرد. سدانی راحی ن در مامی این سالها از سویی دیگر، دارند اما با این وجود چنگان خیلی به انتقادها توجه نکردند، تا همچنان پرچمدار پیشین سدان هایش با شباهت بسیار نزدیک به خودروهای کره ای، دل مشتریان چینی و آسیایی را به دست آورد.

ا نگاهی را ریتون سی سی میوان ن را نسخه نی وندای النترا نامید. راحی دنه، ابین، رم راغای لو و وط و رستگیا از روی نسخه رهای رداری ده است.

2018

در این میان نا لاش انگان رای ایجاد اوت، سپر و لو نجره و رینگا وده است. اما این را م اعث نشده ا رتاری راحی ریتون CC از روی راحی وندای النترا اک ود.

در بخش دیگری از ریتون Crc در طول و عرض و ارتفاع نیز تفاوتی با هم ندارد و به نظر می رسد که چنگان چیز را برای یک کپی برداری تمام عیار از روی نسخه کرهای ارائه کرده است.

مشخصات نی و امکانات رفاهی ریتون مدل CC

JL473ZQ7 دید موتوری ادر است درت اسب ار ا و نیوتن متر را ولید ند.

رس این سدان ن دند دوکلاچه و از نوع س است، در مقایسه ا ربکسهای.

مصرف سوخت این ودرو در ر لومتر .2 لیتر است و اک ن نیز لیتر نجایش دارد. وزن ریتون سی سی م لوگرم میرسد.

کروز کنترل، جلو سیستم هشدار خروج از خط، گرمکن و سردکنهای، دوربین 360 درجه، سیستم پانوراما 360، فرمان برقی الکترونیکی (EPS)، سانروف پانوراما، تهویه خودکار، صندلی های برقی، تجهیزات صوتی Aan3d، کروز کنترل و ترمز پارک برقی با اتوهلد، سیستم مانیتور مستقیم ار ایر، نترل ایداری الکترونیکی از مله امکانات این سدان نی است.

سی سی مدل 2022

مدل انگان CC از سدانهای وندی

مدل انگان CC از سدانهای وندی

مدل انگان CC از سدانهای وندی

مدل انگان CC از سدانهای وندی

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channel