محسنیاژهای: مپوشی نسبت لفات در ورس رفته نیستقوه قضائیه گفت: بواسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم پوشی نسبت به جرائم و تخلفات کرایه ای که در این رابطه احیانا خیانت یا کوتاهی و قصور کرده اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

به گزارش تسنیم، محسنی اژهای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارت بر مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص برخی از گلایه ها دو طرف از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. و می شود و می شود گفت. نتایج از طولانی شدن روند اجرایی قانونی و مشخص بودن نتیجه در باب گزارشات ارجاع تحقیق و تفصیل گلایه مندند و در مقابل این گلایه در قضاوت مستند و متقن نبودن گزارش های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی نها. وجود دارد.

دستگاه رئیس قضائی بر مجلس از همین اساس مجلس و اعضای هیئت های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در تقویت قوه قضائیه و تحکیم همکاری با قضائیه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده های تحقیق و اقدام نند.

رئیس دلیه مچنین اکید رد: در وه ائیه م، م واهد ود سرعت ارشات و نتیجه می رسد.

تحقیق و تفصیل از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار مهم دانسته و با برشمردن این موضوع، گفت: موضوع بورس، در بربرگیری بالاترین جامعه در جامعه حدود 10 میلیون نفر از افراد جامعه که دارای رتبه های متوسط ​​هستند. و پایین ستند، در این ازار اقدام

رئیس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم اشاره کرد که بخشی از توجه به افرادی که در بازار متضرر می شوند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به روش ها و سازوکارهای این بازار وجود ندارد و در زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به آنها جهت جلوگیری از متضرر شدن است. دن ان، مقتضی از سوی های ربط ورت نگرفت.

محسنیاژهای، بورس و سرمایه گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره می برد و در همین راستا گفت: اکنون که می توان از آن بهره برد. بورس و سرمایه گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نمی شود و مشکلات و آسیب هایی به دنبال آن برای چند 10 میلیون نفر از مردم ایجاد می شود، دشمنان نیز در پی سوء استفاده و پیشبرد اغراضشان بواسطه این مشکل و آسیب هستند.

قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بواسطه دربرگیری موضوع بورس، اغماض و چشم پوشی نسبت به جرائم و جرایم افراد در این رابطه احیانا خیانت یا کوتاهی و قصور کرده اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اَار سرمایه، اد ارشی امع، متقن و مستند را دوین نند و دستگاه ایی نیز در این مهم از مسند را مر ا.

عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کشور کل جهت کمک و مساعدت همهجانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه اقدام به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین دستگاه قضایی جراح ن مخصوص و از سازمان ورس اشاره رد.

رئیس دستگاه دستور از قضا خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضاء و ایفاگری نقش و فعال در شورای عالی بورس به منظور انتفاع اکثر مردم و سرمایه گذاران خرد و واقعی این خبر بازار داد و بیان کرد: حدود 3 ماه است. ا ر ن لیف ارشا سازمان ازرسی رامون مقوله ورس و ری و لفات و رائم

محرمیاژهای در ادامه چند توصیه را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با استفاده از تدابیر و راهکارهای تخصصی و عالمانه، همه ویژگی ها و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفا شود. وق مردم راهم رد و م از روز مشکلات و سیبیبای مشابه دی ری ود و نبه ازدارنده موضوع نیز ویت ویت ویت و

تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره گیری از امکانات و امکانات دستگاه های نظارتی» توصیه های دیگر قاضی القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تأثیرگذار بر اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه شده و خطاب به آنها گفت: با توجه به زمانبر بودن و نهایی بودن، قرائت ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص. از سازمان بورس می خود را در طول بررسی ها و تحقیقات، به محض مشاهده موارد جرم و جنایت، موضوع را با سرعت و فوریت به هیئت های مجازات به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع می دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود. و م در ول نتیجه نهایی و سریع و سهیل ورت رد.

در این جلسه اعضای هیئت تصمیم گیری و تفحص مصادیقی از تخلفات در بورس در سالهای گذشته و همچنین دوره ای بیان می کنند که رئیس عدلیه از نمایندگان خواست همین موارد هم به سرعت اقدام به دستگاه ارسال قضاوت می کند.

دستگاه با قضاوت به اهتمام و عزم جدی دکتر خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر گزارشات تکمیلی ناظر بر تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بازار بورس و پیگیری و تعقیب این مقوله مهم، گفت: رئیس جمهور مستمر و همیشگی ما به سازمان بازرسی. کل کشور تعقیب و دنبال موضوعات مورد بحث تا حصول نتیجه نهایی است و در موضوع بورس این صادق است و ما امیدواریم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس همکاری با همه دستگاه های ذیربط گزارشی، مستند و متقن جامع را که حائز بازدارندگی است، بیدایی و ات رانه اشد، دوین و ارائه نند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم