محسنیاژهای: مپوشی نسبت لفات در ورس رفته نیست

[ad_1]

قوه قضائیه گفت: بواسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم پوشی نسبت به جرائم و تخلفات کرایه ای که در این رابطه احیانا خیانت یا کوتاهی و قصور کرده اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

به گزارش تسنیم، محسنی اژهای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارت بر مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص برخی از گلایه ها دو طرف از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. و می شود و می شود گفت. نتایج از طولانی شدن روند اجرایی قانونی و مشخص بودن نتیجه در باب گزارشات ارجاع تحقیق و تفصیل گلایه مندند و در مقابل این گلایه در قضاوت مستند و متقن نبودن گزارش های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی نها. وجود دارد.

دستگاه رئیس قضائی بر مجلس از همین اساس مجلس و اعضای هیئت های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در تقویت قوه قضائیه و تحکیم همکاری با قضائیه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده های تحقیق و اقدام نند.

رئیس دلیه مچنین اکید رد: در وه ائیه م، م واهد ود سرعت ارشات و نتیجه می رسد.

تحقیق و تفصیل از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار مهم دانسته و با برشمردن این موضوع، گفت: موضوع بورس، در بربرگیری بالاترین جامعه در جامعه حدود 10 میلیون نفر از افراد جامعه که دارای رتبه های متوسط ​​هستند. و پایین ستند، در این ازار اقدام

رئیس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم اشاره کرد که بخشی از توجه به افرادی که در بازار متضرر می شوند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به روش ها و سازوکارهای این بازار وجود ندارد و در زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به آنها جهت جلوگیری از متضرر شدن است. دن ان، مقتضی از سوی های ربط ورت نگرفت.

محسنیاژهای، بورس و سرمایه گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره می برد و در همین راستا گفت: اکنون که می توان از آن بهره برد. بورس و سرمایه گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نمی شود و مشکلات و آسیب هایی به دنبال آن برای چند 10 میلیون نفر از مردم ایجاد می شود، دشمنان نیز در پی سوء استفاده و پیشبرد اغراضشان بواسطه این مشکل و آسیب هستند.

قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بواسطه دربرگیری موضوع بورس، اغماض و چشم پوشی نسبت به جرائم و جرایم افراد در این رابطه احیانا خیانت یا کوتاهی و قصور کرده اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اَار سرمایه، اد ارشی امع، متقن و مستند را دوین نند و دستگاه ایی نیز در این مهم از مسند را مر ا.

عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کشور کل جهت کمک و مساعدت همهجانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه اقدام به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین دستگاه قضایی جراح ن مخصوص و از سازمان ورس اشاره رد.

رئیس دستگاه دستور از قضا خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضاء و ایفاگری نقش و فعال در شورای عالی بورس به منظور انتفاع اکثر مردم و سرمایه گذاران خرد و واقعی این خبر بازار داد و بیان کرد: حدود 3 ماه است. ا ر ن لیف ارشا سازمان ازرسی رامون مقوله ورس و ری و لفات و رائم

محرمیاژهای در ادامه چند توصیه را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با استفاده از تدابیر و راهکارهای تخصصی و عالمانه، همه ویژگی ها و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفا شود. وق مردم راهم رد و م از روز مشکلات و سیبیبای مشابه دی ری ود و نبه ازدارنده موضوع نیز ویت ویت ویت و

تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره گیری از امکانات و امکانات دستگاه های نظارتی» توصیه های دیگر قاضی القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تأثیرگذار بر اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه شده و خطاب به آنها گفت: با توجه به زمانبر بودن و نهایی بودن، قرائت ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص. از سازمان بورس می خود را در طول بررسی ها و تحقیقات، به محض مشاهده موارد جرم و جنایت، موضوع را با سرعت و فوریت به هیئت های مجازات به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع می دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود. و م در ول نتیجه نهایی و سریع و سهیل ورت رد.

در این جلسه اعضای هیئت تصمیم گیری و تفحص مصادیقی از تخلفات در بورس در سالهای گذشته و همچنین دوره ای بیان می کنند که رئیس عدلیه از نمایندگان خواست همین موارد هم به سرعت اقدام به دستگاه ارسال قضاوت می کند.

دستگاه با قضاوت به اهتمام و عزم جدی دکتر خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر گزارشات تکمیلی ناظر بر تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بازار بورس و پیگیری و تعقیب این مقوله مهم، گفت: رئیس جمهور مستمر و همیشگی ما به سازمان بازرسی. کل کشور تعقیب و دنبال موضوعات مورد بحث تا حصول نتیجه نهایی است و در موضوع بورس این صادق است و ما امیدواریم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس همکاری با همه دستگاه های ذیربط گزارشی، مستند و متقن جامع را که حائز بازدارندگی است، بیدایی و ات رانه اشد، دوین و ارائه نند.

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما