مت وشیای سامسونگ، آیومی و وون امروز سه نبه ررارو- مت وشی ون ا رفیت ابایت امروز سه نبه ر میلیون و ار ومان رسید. ون رو مکس ا رفیت ابایت امروز POCO X4 Pro ائومی ا رفیت ابایت امروز میلیون و ارومان رسید. مت وشی آیومی 12 پرو ا رفیت میلیون و ار ومان و مت وشی آیومی 12X مت وشی سامسونگ A53 5G ا رفیت ابایت میلیون و ارومان رسید. A73 5G سامسونگ م ا رفیت ابایت امروز میلیون و ار ومان رسید.

مت وشیای سامسونگ

لکسی A13 رفروشرین وشی سامسونگ در ازار موبایل ایران است. نسخه اباتی این وشی افظهموقت ار ابایت کامپیوتر ده، دود ار میلیون ومان مت دارد. رتبه دوم لکسی A32 لق دارد. این وشی را افظه داکثر ابایتی و افظه موقت ابایتی در ازار ر میسنند.

لکسی A53 نسخه سازگار ا نسل نجم موبایل م انشین A52s ده، اما ریبا دو رابر وشیا لی مت دارد. لکسی A23، لکسی M32 و لکسی M12 را دیگر وشیشیای رند سامسونگ میناسیم. لکسی A73 نسخه سازگار ا 5G وجود چند میلیون ومانی انسی در ازار دارد. نسخه سازگار ا 5G لکسی M33 و A33 م و وشیهای فروش سامسونگ ستند.

لکسی S21 FE 5G این وشی آتا اتل رچمدار است. این معنی امکانات وشیا رچمدار مثل دوربین اکیفیت را ا متی متر در اختیار مخاطبان رار می دهد. لکسی S22 نسخه اولترا اید مت رسناکی اشد، اما ررسیا نشان می دهد ور وشیای رفروش سامسونگ. رای رید نسخه ارزانتر از ن میوانید لکسی S22 5G را ررسی نید.

مت وشی ای رفروش عیومی

مدل مت
Galaxy A13 64+4 ار میلیون و 389 ار ومان
Galaxy A32 128+6 میلیون 200 ارومان
Galaxy A53 5G 256+6 11 میلیون و 29 ار ومان
Galaxy A23 128+4 نج میلیون و 890 ار ومان
Galaxy M32 128+6 میلیون 30 ارومان
Galaxy M12 64+6 ار میلیون و 149 ار ومان
Galaxy A73 5G 128+8 12 میلیون و 140 ارومان
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 38 میلیون و 799 ار ومان
Galaxy S21 FE 5G 256+8 18 میلیون و 660 ار ومان
Galaxy S22 5G 256+8 32 میلیون و 850 ار ومان

مت روز وشیای رفروش عیومی

ردمی نوت رفروشرین وشی عیومی در ازار ایرانی است. این موبایل ا اموقت ایت و ای رهسازی ابایت رفداران ادی دارد. در رتبه نام Poco X4 Pro نسخه دوم سازگار ا 5G را حداقل. راداران این وشی رجیح می‌آیند مدلی روند اموقت ابایت و ای رهسازی ابایت ارزان است. Note 11s سومین وشی رفروش آیومی در ازار ایران حساب مید.

ارش رارو، ن وشیای رفروش آیومی اید از Xiaomi 11 Lite 5G NE اسم ریم. می دیمی ده، اما ا وجه سختافزار درتمند، اهر ا و متعدلانه نوز محبوبیت ود را در راار اک. ا وجه امت م، این وشی را ر رای انمها وصیه میند. رانترین وشی ال ار ائومی در ازار ایران Mi 11 Ultra است.

ائومی رو و ائومی م از میلیون مت دارند. ائومی 12x رقیب لکسی S21 FE است و مان دود متهخته میود. ن وشیای ارزانقیمت ائومی اید ردمی 9A، وکو C31، ردمی 9C و Poco 31 اشاره نیم مت نها ن ا .

مت وشی ای رفروش عیومی

مدل مت
Redmi Note 11 128+6 نج میلیون و 429 ار ومان
Poco X4 Pro 5G 256+8 میلیون 730 ارومان
Redmi Note 11S 128+8 نج میلیون و 885 ار ومان
Poco X4 Pro 5G 128+6 میلیون 800 ارومان
Xiaomi 11 Lite 5G NE 128+8 میلیون و 474 ارومان
Redmi 9A 32+2 دو میلیون و 626 ار ومان
Xiaomi 11T Pro 256+8 12 میلیون و 820 ارومان
Mi 11 Ultra 512+12 34 میلیون و 799 ار ومان
شیائومی 12 پرو 256+12 25 میلیون و 890 ار ومان
شیائومی 12×256+8 16 میلیون و 370 ار ومان

مت وشیهای ون

ون وشی اشرافی رانقیمت دردنخور است مه محض اینکه ول وی دستوبالشان اشد، این می واند اعث ود ون رومکس ا مت میلیون ومان، ا ارارا و راباپ و آیفون ۱۳ پرو و ​​آیفون ۱۳ هم، چون خوش‌قیمت در این فهرست جا می‌گیرند، اما به‌هرحال در حال حاضر ناچار برای ساده‌ترین آیفون ۱۳ حداقل ۳۵ تا ۳۷ میلیون تومان پول خرج کنید. ون SE مدل 2022 نمونه های ند ون SE مدل 2020 را م میوان دا رد رچند ریدن نا رسما دل ر میواهد. ون ادی دیمی و دمدمه دهاند.

متوشی ای رفروش ون

مدل مت
iPhone SE 2022 128+4 16 میلیون و 890 ار ومان
iPhone 13 ProMax 256+6 56 میلیون ومان
آیفون 13 128+6 38 میلیون و 115 ارومان
آیفون 13 پرو 256+6 53 میلیون و 400 میلیون تومان
iPhone 13 ProMax 128+6 53 میلیون و 800 تومان
آیفون 13 256+4 42 میلیون تومان

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances