مت وشیای سامسونگ، آیومی و ون امروز نجشنبه من

[ad_1]

رارو- مت وشی ون رو مکس امروز نجشنبه من ا روز اوتی نداشت و میلیون و ار ومان ود. ون ا رفیت ابایت میلیون و ار ومان و ون رو ا رفیت ره سازی ابایت امروز میلیون و . ون رو مکس ا رفیت ابایت م امروز میلیون و ارومان روش رسید.

مت POCO X3 PRO ا رفیت ره سازی ابایت امروز میلیون و ار ومان ود. POCO M3 ا رفیت ابایت نج میلیون و ارومان روش رسید. POCO F3 5G ا مین رفیت م امروز میلیون و ار ومان ود. MI 10T LITE امروز میلیون و ارومان و MI 11 Lite م میلیون و ار ومان ود.

سامسونگ S20 FE ا رفیت ابایت امروز میلیون و ارومان و S21 Ultra 5G M32 5G امروز میلیون و ار ومان و A12 NACHO ار میلیون و ار ومان ود. مت سامسونگ A32 امروز میلیون و ارومان و متقابل نسخه 5G

مت وشیای فروش سامسونگ

لسی A12 مدل Nacho مدل Nacho دومین مدل محبوب رهایا در ایران مطرح مود.

لکسی S20 FE نسخه ای از مدل رچمدار لکسی S20 ن دیگر مدلهای میاند سامسونگ، لکسی A72 و لکسی A52

منین لکسی A52s 5G ردازنده ارتقاء افته نسبت به مدل A52 میوان رقیبی درتمندی رای لکسی S20 FE، لکسی A72 . منین لکسی M31 رای اربرانی وسواس ادی ابت اتری وشی دارند، انتخاب وبی میود. M31

S21 Ultra 5G سامسونگ در لیست فروش این محصولات در بازار ایران است. امکان استفاده از اینترنت نسل پنجم، پردازنده قوی، دوربین با کیفیت و نمایشگر قوی باعث می شود کاربران این گوشی گرانقیمت برای استفاده روزمره، بازی های سنگین و طولانی مدت راضی باشند.

مت وشی ای فروش سامسونگ

مدل مت
لکسی A12 Nacho (ظرفیت 128 ابایت) ار میلیون و 690 ار ومان
لکسی A32 (ظرفیت128 ابایت) میلیون و 369 ارومان
لکسی S20 FE (ظرفیت 128 ابایت) 12 میلیون و 20 ارومان
لکسی A72 (ظرفیت 256 ابایت) 12 میلیون و 835 ار ومان
لکسی A22 (ظرفیت 128 ابایت) نج میلیون و 298 ار ومان
لکسی A52 (ظرفیت 128 ابایت) میلیون 399 ارومان
لکسی A52s 5G (ظرفیت 128 ابایت) 9 میلیون و 385 ار ومان
لکسی S21 Ultra 5G (ظرفیت 256 ابایت) 31 میلیون و 180 ارومان
لکسی M32 5G (ظرفیت 128 ابایت) میلیون و 899 ارومان
لکسی A32 (ظرفیت 128 ابایت) میلیون 470 ارومان

مت وشیای رفروش ائومی

Poco X3 Pro رفروشرین وشی آیومی و ازار ایران است. پوکو ایکس 3 پرو Redmi Note 8 2020

Poco M3 دیگر وشی رفروش ائومی امکانات وبی نسبت متش میند. اتری وی، ویژگی اصلی این میانرده ائومی است. Mi 10T Lite 5G منین Poco F3 دلیل استقبال ایرانیا از این مدل، میوان سخت افزار درتمند و ابلیت به روز شده در سال ند.

مت وشی ای رفروش عیومی

مدل مت
Poco X3 Pro (ظرفیت 256 ابایت) میلیون و 579 ارومان
Redmi Note 8 2021 (ظرفیت 64 ابایت) ار میلیون و 800 ار ومان
Poco M3 (ظرفیت 128 ابایت) نج میلیون و 77 ار ومان
Redmi 9A (ظرفیت 128گیگابایت) سه میلیون و 890 ار ومان
Poco F3 5G (ظرفیت 128 ابایت) میلیون 800 ارومان
Redmi Note 10s (ظرفیت 128ابایت) میلیون 770 ارومان
Mi 10T Lite 5G (ظرفیت 128 ابایت) میلیون و 299 ارومان
Mi 11 Lite 5G (ظرفیت 128 ابایت) میلیون و 749 ارومان
Redmi 9T (ظرفیت 128ابایت) نج میلیون و 39 ار ومان
Redmi 9C (ظرفیت 64گیگابایت) سه میلیون و 496 ار ومان

مت وشی ای رفروش ون

ون SE مدل ارزانترین مدل رفروش اپل در ازار موبایل ایران است. مدلی ا اهری ون دارد، اما از سختافزار ویتری در استفاده از آن است. د از ون SE مدل ون رومکس دومین مدل محبوب اپل در ایران میود. یک سال از من رضه ون رو مکس، نوز رفدارانش این مدل ول ادی میردازند. ون رین مدل ارائه ده وسط اپل در ازار آنی است.

نسخه های مختلف و محض ورود ازار ایران رفداران ودشان و را دا رند. ون رومکس ا دوربین ر نسبت نسخه در ازار ور دارد. ون مینی وسط اپل رضا د ا واداران ون ویژه ریدارانی

مت وشی ای رفروش ون

مدل مت
ون SE مدل 2020 (ظرفیت 128 ابایت) 12 میلیون و 319 ار ومان
ون 12 رومکس (ظرفیت 256 ابایت) 34 میلیون و 300 ار ومان
ون 13 (ظرفیت 128 ابایت) 27 میلیون و 500 ارومان
ون 13 رو (ظرفیت 512 ابایت) 43 میلیون و 400 ارومان
ون 13 رومکس (ظرفیت 128 ابایت) 38 میلیون و 500 ارومان
ون 13 مینی (ظرفیت 128 ابایت) 23 میلیون و 500 ارومان

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما