مت وشیای سامسونگ، آیومی و ون امروز نبه دوم مردادرارو- مت وشی سامسونگ S22 Ultra 5G ا رفیت ابایت میلیون و ار ومان رسید. S21 FE 5G ا ر ابایت میلیون و ارومان و S22 5G مت وشی آیومی MI 11T Pro ا رفیت ابایت میلیون و ار ومان رسید. MI 12 Pro ا رفیت ابایت میلیون و ارومان رسید. 12X آیومی م ا رفیت ابایت میلیون و ار ومان رسید. امروز مت وشی و رفیت ابایت میلیون و ار ومان رسید. ون رو ا رفیت ابایت میلیون و ارومان و ون

مت وشیای سامسونگ

ارش رارو، لکسی A13 رفروشرین وشی سامسونگ در ازار موبایل ایران است. نسخه اباتی این وشی افظهموقت ار ابایت کامپیوتر ده، دود ار میلیون ومان مت دارد. رتبه دوم لکسی A32 لق دارد. این وشی را افظه داکثر ابیتی و افظه موقت ابیتی در ازار ر میسنند.

لکسی A53 نسخه سازگارا نسل نجم موبایل م انشین A52s ده، اما ریبا دو رابر وشیای لی مت دارد. لکسی A23، لکسی M32 و لکسی M12 را دیگر وشیشیای رند سامسونگ میناسیم. لکسی A73 نسخه سازگار ا 5G وجود چند میلیون ومانی انس در ازار دارد. نسخه سازگار ا 5G لکسی M33 و A33 م و وشیهای فروش سامسونگ ستند.

لکسی S21 FE 5G این وشی آتا اتل رچمدار است. این معنی امکانات وشیا رچمدار مثل دوربین اکیفیت را ا متی متر در اختیار مخاطبان رار می دهد. S22 رای رید نسخه ارزانتر از ن میوانید لکسی S22 5G را ررسی نید.

مت وشی ای فروش سامسونگ

مدل مت
Galaxy A13 64+4 ار میلیون و 599 ار ومان
Galaxy A32 128+6 میلیون و 399 ارومان
Galaxy A53 5G 256+6 11 میلیون و 249 ار ومان
Galaxy A23 128+4 نج میلیون و 355 ار ومان
Galaxy M32 128+6 نج میلیون و 569 ار ومان
Galaxy M12 64+6 ار میلیون و 336 ار ومان
Galaxy A73 5G 128+8 12 میلیون و 40 ار ومان
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 38 میلیون و 499 ار ومان
Galaxy S21 FE 5G 256+8 17 میلیون و 999 ار ومان
Galaxy S22 5G 256+8 29 میلیون و 100 ارومان

مت روز وشیای رفروش عیومی

ردرروشرن وشی عیومی در ازار ایرانی است. این موبایل ا اموقت ایت و ای رهسازی ابایت رفداران ادی دارد. در رتبه نام Poco X4 Pro نسخه دوم سازگار ا 5G را حداقل. راداران این وشی رجیح می‌آیند مدلی روند افظهموقت ابایت و ای رهسازی ابایت اینترنتی است. Note 11s سومین وشی رفروش آیومی در ازار ایران حساب مید.

Xiaomi 11 Lite 5G NE اسم ریم. می دیمی ده، اما ا وجه سختافزار درتمند اهر ا و مت ادلانه نوز محبوبیت ود را در راهار اک. ا وجه امت م، این وشی را ر رای انمها وصیه میند. رانترین وشی ال ار ائومی در ازار ایران Mi 11 Ultra است.

ائومی رو و ائومی م از میلیون مت دارند. ائومی 12x رقیب لکسی S21 FE است و مان دود متهخته میود. ن وشیای ارزانقیمت ائومی اید ردمی 9A، وکو C31، ردمی 9C و Poco 31 اشاره نیم مت نها بین ن ای ا ا .

مت وشی ای رفروش عیومی

مدل مت
Redmi Note 11 128+6 نج میلیون و 569 ار ومان
Poco X4 Pro 5G 256+8 میلیون و 910 ارومان
Redmi Note 11S 128+8 میلیون 580 ارومان
Poco X4 Pro 5G 128+6 میلیون و 575 ارومان
Xiaomi 11 Lite 5G NE 128+8 میلیون و 699 ارومان
Redmi 9A 32+2 دو میلیون و 699 ار ومان
Xiaomi 11T Pro 256+8 12 میلیون و 780 ار ومان
Mi 11 Ultra 512+12 35 میلیون و 400 ارومان
شیائومی 12 پرو 256+12 26 میلیون و 650 ارومان
شیائومی 12×256+8 16 میلیون و 450 ارومان

مت وشیای ون

ون وشی اشرافی رانقیمت دردنخور است مه محض اینکه ول وی دستوبالشان اشد، این می واند اعث ود ون رومکس ا مت میلیون آیفون ۱۳ پرو و ​​آیفون ۱۳ هم، چون خوش‌قیمت در این فهرست جا می‌گیرند، اما به‌هرحال در حال حاضر ناچار برای ساده‌ترین آیفون ۱۳ حداقل ۳۵ تا ۳۷ میلیون تومان پول خرج کنید.

ون SE مدل 2022 نمونه های ند ون SE مدل 2020 را م میوان دا رد رچند ریدن نا رسما دل ر میواهد. ون ادی دیمی و دمدمه دهاند.

متوشی ای رفروش ون

مدل مت
iPhone SE 2022 128+4 16 میلیون و 870 ار ومان
iPhone 13 ProMax 256+6 55 میلیون و 979 ار ومان
آیفون 13 128+6 42 میلیون و 900 ارومان
آیفون 13 پرو 256+6 53 میلیون و 500 ارومان
iPhone 13 ProMax 128+6 53 میلیون و 550 ارتومان
آیفون 13 256+4 44 میلیون و 170 ارومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم