مت دلار را الا و این میود؟


رارو- دانش اقتصادی میوید: مادامی ورم ما سیار ر از ورم

میثم اشم انی، اقتصاددان و لیلگر ازار آرزو درباره روند متقابل دلار در روزا و های نده، در و ا رارو : در مورد مت دلار ما اید مت ادلی دلار وجه نیم. در این رابطه متی متی دلار در ن محدوده این وری ل لاصه میوید نرخ رابری ول دو ور، ارنامه ورمی ن دو ور را در رابر دیگر منر دیگر. در واقع مهمترین موضوعی که نرخ برابری دلار، یورو، یوان و یا هر پول دیگری در برابر ایران و یا پولهای این موضوع چین پول در برابر برابر را مشخص می کند، کارنامه آن کشور در کنترل تورم است. مابقی موضوعات رفا میوانند اعث ایجاد اصله اندکی از این نقطه ادلی وند.

وی ادامه داد: مت دلار لی ا نچه مت ادلی ن است، نمیوانند اصل رد. اگر ما ورم سالهای اخیر ایران و مریکا را در نظر ریم و راساس وری رابری درت رید مدل سازی نی مت ادلی دلار در مستان دود ار ومان محاسبه مود. به اعتقاد من، هر چقدر هم توافق خوبی در میان ایران باشد و به علاوه یک شکل بگیرد یا هر چقدر این توافق به نتیجه بدی تبدیل شود، خیلی نمی تواند از این عدد معادلی 28 هزار فاصله بگیرد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر فرض را بر توافق خوب بگیریم و اعداد زیر 25 هزار تومان برای یک دلار شکل بگیریم، اظهار داشت: این اعداد زیر 25 هزار تومان ناپایدار و موقت است. لاوه ر این ار اعداد ر ار ومان رای دلار ل رد، سیار سیار ناپایدار، وتاه مدت و موقتی ود.

اشم انی دلار در سال نده ما الاتر از ار ومان واهد ود است. این دلیل ورم در ایران سیار از ورم موجود در مریکا است.

وی افزود: مادامی: در سال نده ااق روی نرخ رابری اثیر سیار الایی واهد اشت و نم نرخ در مریکا است. اگر نرخ ره در مریکا افزایش دا ند انتظار اکثریت ا اقتصاددانان م مین است، دو اتفاق رخ می دهد. اول اینکه ورم در مریکا سیار اهش می کند. دوم اینکه احتمال سیار اد مت ن م اهش دا میند. ر دوی این اتفاقات این است که با افزایش افزایش و افت افت.

این اقتصاددان با بیان اینکه در درجه اول توافق بر نرخ برابری دلار در سال بعد می‌تواند تأثیر محسوس و ملموسی بگذارد، گفت: در چنین شرایطی امکان کاهش یک ناچیزی وجود دارد. اما اعداد ر ار ومان رای دلار، اعدادی املا ناپایدار و وتاه مدت است. مذاکرات، در درجه دوم نرخ ره مریکا سیار اثرگذار واهد ود. ویژه اینکه نر ره، روی مته نفت و محصولات روشیمی لی اثیر میارد. ا این ال اگر نر ره در مریکا افزایش دا ند، واسطه اهش مت ن و

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances