متا در ازار ارز دیجیتال نبه ر نوسان محدود وین در انال ار دلاررارو– وین دون ر نسبت ای ل نوسان محدود ود ادامه میدهد. بعد از گذشت یک ماه از رفت‌وبرگشت‌های رهبر بازار بازار دیجیتال مرز ۲۰ هزار دلار، قیمت لحظه‌های بیت‌کوین صبح امروز شنبه ۲۵ تیر ۲۰ هزار و ۷۰۰ دلار بود و درقیاس با جمعه حدود سه‌دهم درصد افزایش پیدا کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیت‌کوین تا زمانی که پشت سد ۲۲ هزار دلار باشد، خبری از آغاز روند صعودی آن نباشد و با عقب‌نشینی از مرز ۱۹ هزار دلار، احتمال آزاد شدن مجدد آن وجود داشته باشد. ر ساعت لاوه ر نوسان محدود وین، رشد درصدی ارزش اترویم ودیم

مت وین ار و دلار

نمودار مت وین، ازدهی روزانه این ارز دیجیتال را ریبا ر درصد نشان می دهد. قیمت لحظه‌های بیت‌کوین صبح امروز شنبه 5 تیر 20 هزار و 700 دلار بود و این رقم در حدود 75 دلار بود. وین در ساعت رای ند ساعت ر از ار دلار رید و روش د و مترین سطح ن ر ل رگریدم، ازدهی وین منفی ار درصد لیل دا میند. ون نبه ل مت وین ار و دلار ود. الا مت لحظهای کوین، امروز در اصل درصد ا له اریخی این ارز دیجیتال نی محدوده مچنین میلیون دلاری ازار وین، سلط درصدی این ارز دیجیتال ل ازار آنی را نشان میداد.

متاتریوم؛ ار و دلار

مت لحظهای اتریوم امروز نبه ر ار و دلار ود و درقیاس ا دیروز رشد درصدی را رساند. مت ر واحد اتریوم دیروز ار و دلار رسید و در این مدت اهد رشد دلای ارزش دومیم دار رین مت اتریوم در این مدت ار و دلار و مترین سطح ن ار و دلار رسیده است. درصد رشد در انهروز ادهی این ارز دیجتال را ریبا ر می رساند. نبه ل ر واحد اتریوم ار و دلار پول مید. این رتیب مت لحظهای اتریوم امروز درصد درقیاس ا رین مت اریخی ود متر ود. لهای در آن ارسال ار و دلار رسیده است. منین سلط اتریوم

مت انوا ارز دیجیتال

نقشه اینو ازدهی این ارز دیجیتال آنروز مت ا اینو ا سلط دهم درصدی، اردهمین ارز دیجیتال مهم دنیا ناخته می ود، درقیاس ا ل نیز مت ا ری نیست. قیمت دوج‌کوین با نماد اختصاری DOGE و جایگاه دهم بین انواع ارز دیجیتال دنیا، امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۰.۰۶۲ دلار بود که دیروز این ارز دیجیتال را با همین رقم ارز دیجیتال می‌کردند. مت رون نیز .۰۶۶ دلار ود و این ارز دیجیتال نیز دون ر نسبت دیروز رید و روش د. این وسط مت اردانو ا نماد اختصاری ADA و رتبه م در ازار، درصد افت داشت و از 0.441 دلار .

ر مت انواع ارز دیجیتال

انواع ارز دیجیتال

ل

دیروز

امروز

وین

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

اتریوم

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

ا

دلار

دلار

دلار

اردانو

دلار

دلار

دلار

رون

دلار

دلار

دلار

دوجوین

دلار

دلار

دلار


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم